Balears 27/03/2015

El nombre de graduats d'ESO a les Illes no arriba a la mitjana de l'Estat

La xifra se situa en el 66,2%, mentre que en el conjunt de l'Estat el percentatge s'eleva fins al 75,4%

Efe
1 min
‘El Quixot’ i Halloween, a les proves de castellà de 4t d’ESO

PalmaEl nombre de graduats en Educació Secundària Obligatòria (ESO) es va situar a Balears en el 66,2% de la població amb l'edat per finalitzar aquest nivell educatiu (15 anys) en el curs 2012-2013, per sota del percentatge de l'àmbit estatal, que va assolir el 75,4%.

Aquest valor a escala estatal suposa un dels més alts des que es va implantar en els anys noranta amb la LOGSE. Així es desprèn de l'última anàlisi dels principals resultats dels ensenyaments del sistema educatiu no universitari, donats a conèixer pel Ministeri d'Educació i que destaquen, a més, que la taxa bruta de població que va acabar el Batxillerat en aquest curs va ser del 53,4% (1,3 punts més respecte de l'anterior), amb la qual cosa s'aconsegueix també un màxim dins de la sèrie històrica.

País Basc, Astúries, Cantàbria, Catalunya i Navarra van superar la taxa bruta del 80% de la població graduada en ESO en el citat curs, mentre que la Rioja, Balears, el País Valencià i Melilla i Ceuta no van arribar al 70%.

Els percentatges de les al·lotes que passen de curs a l'ESO són majors que els dels al·lots, al voltant de 5 punts, excepte per quart d'ESO, que s'eleva a 9,9 punts.

A Batxillerat, la variació de les taxes de titulats entre comunitats oscil·la entre el País Basc (69,3%) i Astúries (64,3%) o Balears (41,5%) i Ceuta (38,8%).

El percentatge d'al·lotes a Batxillerat s'eleva al 60,3%, cosa que suposa 13,4 punts més que la dels al·lots (46,9%).

Si ens fixam en les dades des de 1999, el curs 2006-07 va ser el que va registrar la taxa bruta més baixa de població que va finalitzar l'ESO (69,0%).

stats