Balears 22/05/2014

Manifest del departament de català de la UIB contra el "deteriorament" de la llengua usada a IB3

Denuncia també la davallada de la presència de la llengua pròpia en l'ens públic

2 min
IB3 pretén salar els informatius

El Departament de Filologia Catalana de la UIB ha fet públic aquest dijous un manifest en què critica el "deteriorament" del model de llengua usat a IB3 i la disminució de la presència de la llengua pròpia en la programació de la ràdio i la televisió pública.

Segons el manifest, "els mitjans de comunicació públics haurien de compensar aquest desequilibri entre el català i el castellà, i és evident que la compensació no ocorre ni en quantitat ni en qualitat. No ocorre en quantitat per mor de l'augment, en aquests darrers tres anys, de programes emesos íntegrament en castellà. Tampoc no ocorre en qualitat, atès el deteriorament del tipus de llengua usat a la cadena pública de ràdio i televisió en aquest mateix període. Pels resultats observables, el sistema d'assessorament i correcció lingüístics de què disposa la cadena autonòmica de ràdio i televisió és insuficient".

El departament incideix a continuació en la polèmica sobre l'ús de l'article salat en els informatius: "En aquesta situació, la falsa oposició entre unes suposades 'modalitats lingüístiques' i la varietat comuna de la llengua catalana incideix encara més en el desequilibri assenyalat, atès que no es proposa la necessitat de limitar-se als registres col·loquials o familiars de la llengua castellana quan és usada als mitjans de comunicació públics de les Illes Balears. No es pot mantenir que la llengua catalana estàndard no sigui una varietat pròpia de les Illes Balears. Ho és per tradició oral i escrita i ho és, també, per l'ús que en fan els parlants cultes quan el nivell de formalitat de la comunicació ho requereix".

El manifest continua amb una crida a separar la política del que és la lingüística: "La selecció d'un determinat registre de la llengua no pot ser fruit de la negociació política ni es pot vincular al tema de la comunicació ni a la durada d'un espai radiofònic o televisiu. És el nivell de formalitat allò que determina aquesta selecció, i el nivell de formalitat és determinat per la relació entre emissor i receptor i per l'entorn de la comunicació. Aquest no és un comportament específic dels parlants de la llengua catalana. És el comportament dels parlants de qualsevol llengua".

Arribats a aquest punt, el Departament és contundent: "No és acceptable falsejar aquest comportament ni pretendre que els parlants de la llengua catalana hagin de comportar-se d'una manera diferent que els parlants d'altres llengües, i menys encara quan la diferència consisteix en la limitació dels usos de la llengua".

Els professors recorden que "segons l'Acord executiu 6191 de la Universitat de les Illes Balears, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General és l'òrgan científic de la Universitat per a la funció d'assessorament sobre llengua catalana que l'Estatut d'autonomia i la Llei de normalització lingüística confien a la institució. Aquest departament reafirma la voluntat de complir aquesta funció, i demana als mitjans de comunicació que apliquin els resultats ja publicats d'aquest assessorament".

stats