HABITATGE
Balears 11/10/2016

L'Ibavi deixarà de permetre els impagaments als pisos de lloguer

La morositat arriba al 53% dels habitatges i al voltant d'un 15% fa més de 20 mesos que no paga

Carmen Buades
3 min
Pisos de l'Ibavi a sa Pobla

PalmaL'Ibavi retirarà el pis a aquelles famílies que, podent-s'ho permetre, no paguen el lloguer. Des de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat s'ha detectat una "tendència a l'alça" de la morositat, que ara mateix se situa en el 53% dels 1.805 habitatges amb què compta l'ens. Un 15% de les famílies no paga des de fa més de 20 mesos i el deute acumulat arriba als 3,76 milions d'euros, ja que hi ha 12.641 rebuts pendents de pagament. En alguns casos, a més, tampoc no es paguen les factures de llum, fet que obliga l'Ibavi a abonar el preu dels rebuts.

Aquesta tendència va iniciar-se l'any 2012, moment en què, per la crisi, el Govern va decidir deixar de demandar els inquilins que no abonassin el preu del lloguer. L'objectiu serà, a partir d'ara, "que tothom pagui" perquè "mentre que hi ha famílies que no paguen n'hi ha d'altres en llista d'espera que no poden accedir a un pis", segons el conseller de Territori, Marc Pons. Per decidir quins casos de morositat es produeixen per la impossibilitat de pagar, es demanarà un informe als serveis socials municipals: "Si algú pot pagar i no paga s'ha de recuperar aquest habitatge. Només per aquesta via podem fer eficient l'Ibavi", afirma Pons.

A l'hora de facilitar els pagaments, es canviarà el model tarifari. Fins ara hi havia establerta una tarifa plana en funció dels metres quadrats de l'habitatge, però es passarà a establir el preu del lloguer a partir dels ingressos familiars, de manera que es pagui, com a mínim, un 5% dels emoluments i, com a màxim, un 30%. Pons afirma que aquesta és una mesura de "justícia social" que també ha de permetre acabar amb el "mal ús que fan algunes persones dels habitatges públics" (s'han detectat, per exemple, pisos de l'Ibavi on s'exerceix la prostitució).

Accés a l'habitatge

Un altre dels canvis que s'ha impulsat des de l'Institut de l'habitatge són els criteris per concedir pisos, que, segons el conseller, "fins ara eren poc transparents". El nou reglament de l'Ibavi estableix que, a l'hora d'accedir a la borsa, una situació de major vulnerabilitat dóna més punts a la família (com tenir fills menors d'edat, ser major de 65 anys, tenir una discapacitat...). No obstant això, la llista d'espera que es genera després de ponderar les vulnerabilitats de cada família (ara mateix n'hi ha 2.500 pendents de rebre un habitatge) es pot veure afectada per emergències i urgències socials.

En el primer cas, l'Ibavi li proporcionarà un lloc on viure en un màxim de 48 hores, després de rebre un informe dels serveis socials que afirmi que una família es troba en aquesta situació. Per a les urgències socials, es crearà una comissió que decideixi el grau d'urgència de cada cas i que estarà formada per personal tècnic de la Conselleria i per diverses entitats, com la PAH, Càritas i la Creu Roja.

Des de la Conselleria són conscients que els canvis poden generar "tensions" amb les persones a les quals es retiri el pis, però també amb les entitats que treballen contra els desnonaments. De fet, ja se n'han generat amb qüestions com ara admetre els casos d'urgència que arriben des de, per exemple, la PAH si els informes dels serveis socials municipals no són prou ràpids. En qualsevol cas, Marc Pons assegura que s'afegiran al reglament les propostes de les entitats i se cercarà el consens amb els grups parlamentaris.

stats