Balears 06/03/2014

La web del Govern acumula més de 100.000 faltes i castellanismes

Dels 50.300 "sempre i quan" als 6.620 "demés", les errades de CAIB.es

Enric Borràs
3 min
asdasda

PalmaLa web del Govern de les Illes Balears, www.CAIB.es, acumula milers de faltes en la seva versió en català. Aquest dimecres n'ha saltat la darrera -la traducció d'ESO per "això", que l'Executiu mateix ha corregit-, però a través d'una senzilla recerca amb Google es poden trobar milers -o desenes de milers- d'expressions incorrectes, castellanismes i faltes d'ortografia. Tot seguit us exposam algunes de les que hem trobat; n'hi ha de repetides fins a més de 50.000 vegades. Però si en cercau i ens voleu ajudar a fer-les públiques, ho podeu fer per Twitter amb el hashtag #FaltesCAIB.

Així, per exemple, expressions clarament errònies com "tenen que" i "tenir que" hi surten, en total, 161 vegades, segons el cercador. El mateix Llibre d'estil del Govern, al capítol de Vocabulari de dubtes, recorda que "la forma correcta" d'expressar la perífrasi d'obligació és "haver de", mentre que "tenir que, deure i haver-hi que seguides d'infinitiu" no ho són. Són errors flagrants, però no es repeteixen gaire sovint.

D'altres expressions errònies i calcs del castellà són molt més habituals. "Sempre i quan" és un cas molt més descarat: segons Google surt més de 50.000 pics al portal CAIB.es. I això que el Llibre d'estil del Govern és ben clar: "És un castellanisme, s'ha de substituir per sempre que". "Degut a" s'hi ha fet servir més de 4.500 vegades. El Llibre d'estil només l'admet en cas que es faci servir com a participi del verb deure, però tal com es pot comprovar, la gran majoria de vegades en què surt a la web del Govern és com a expressió que indica una causa.

Dos exemples encara més flagrants, per la quantitat de vegades que es repeteixen, són "a fi de que" i "demés". En el primer cas hi sobra el "de", explica el Llibre d'estil, però surt més de 20.000 pics a la web del Govern. "Demés" hi apareix més de 6.500 vegades, tot i que també és incorrecte.

D'altres expressions errònies són més difícils de recriminar, com "event", per esdeveniment, que en català és incorrecta. Si se cerca a la web de l'Executiu, dóna prop de 90.000 resultats, però en anglès sí que és un mot correcte i el portal també té textos en aquest idioma. Tot i així, com a mínim a les primeres pàgines una bona part dels resultats són en català.

També cal tenir en compte que la web del Govern aplega documents fets des d'administracions locals o d'entitats privades, però si es miren les llistes de resultats de les cerques d'errades es pot veure que una bona part, si no la majoria, són documents de l'Executiu mateix.

Si voleu provar vosaltres mateixos de cercar expressions concretes només cal que, a un cercador que admeti l'ús d'àlgebra de Boole, com Google, proveu de cercar l'expressió exacta dins, només, de la web del Govern. En el cas de Google, podeu fer servir la fórmula: "expressió incorrecta" site:caib.es

Llista d'algunes faltes i expressions errònies i vegades que apareixen:

 • Tenen que: 128
 • Tenir que: 133
 • Sempre i quan: 50.300
 • Degut a: 4.580
 • A fi de que: 20.600
 • Demés: 6.620
 • Colindant: 193
 • Desguàs: 658
 • En quant a: 22.000
 • Per lo tant: 50
 • Al menys: 2.610
stats