Balears 20/05/2014

Educació no ha respost als dubtes que plantegen els directors sobre la implantació del TIL en un 40%

Un 80% dels centres han hagut de modificar una vegada iniciat el curs dues o tres vegades el seu projecte TIL

Ara Balears
2 min

PalmaLa Conselleria d'Educació no ha contestat als dubtes plantejats sobre la implantació del TIL en un 40% dels casos, segons revela un estudi de l'Associació de Directors de Primària (ADIPMA).

Un 80% dels centres han hagut de modificar una vegada iniciat el curs dues o tres vegades el

seu projecte TIL. Un 90% han estat informats pel Departament d'Inspecció Educativa que el

projecte s'adapta a la normativa vigent. Aquest fet ha motivat que molts centres han necessitat fer diferents adaptacions dels horaris al llarg del curs amb els consegüents inconvenients organitzatius.

La majoria de directors enquestats apunten que el TIL és un projecte fet amb improvisació, precipitació, amb manca d'informació i sense coherència pedagògica. S'han hagut de canviar a corre-cuita projectes, llibres de text, metodologies...

Es té la percepció que la Conselleria només s'ha preocupat d'"omplir les hores que s'havia de fer en cada llengua" i que el TIL és un projecte sense coherència pedagògica. Alguns també destaquen que no s'han escoltat les demandes d'implantació progressiva i que aquest fet pot tenir unes repercussions negatives que preocupen els docents.

Molts de directors apunten també que l'aplicació del TIL no ha tingut en compte els criteris pedagògics defensats per les CCP, ni l'opinió dels claustres ni dels consells escolars, contràriament al que passava fins ara.

A l'hora de dissenyar els projectes dels centres tampoc no s'ha pogut tenir en compte la realitat sociolingüística del seu alumnat i molts de centres han hagut de canviar els llibres de text per qüestió únicament de la llengua, fet que ha afectat negativament els projectes de reutilització de llibres de text.

Els directors també es queixen de la manca de preparació del professorat per impartir àrees no lingüístiques en anglès amb l'angoixa que això suposa per al professorat i amb conseqüència per a l'alumnat.

Finalment, un argument que també apareix en les respostes dels qüestionaris és el de la preocupació de com afectarà l’aplicació del projecte en la utilització del català com a llengua vehicular i de transmissió cultural.

stats