Balears 05/09/2014

Els directors de Primària i de Secundària corroboren que dues terceres part dels projectes TIL estan sense aprovar

1 min

L'Associació de Directors d'Educació Infantil i Primària (ADIPMA ) i l'Associació de Directors de Secundària (ADESMA) volen corroborar la informació donada ahir pels sindicats i l'assemblea docent, amb relació a l'estat en què es troben els projectes TIL dels centres educatius. "Les dades s'ajusten a les informacions que la nostra associació ha recollit entre els nostres associats", expliquen en un comunicat, i afirmen que "aquest fet demostra la situació d'incertesa i de provisionalitat amb què fèiem feina els equips directius i per derivació els claustres", ja que "aquesta situació afecta la confecció d'horaris i assignació de professorat, afecta també la tria definitiva dels llibres de text, la redacció definitiva de les programacions d'aula...".

Protesten perquè "per agreujar aquesta situació la Conselleria continua en la línia d'actuar de manera improvisada, ordenant accions als centres sense cap tipus d'explicació del perquè ni de la seva utilitat, duplicant les tasques de manera innecessària sense que el motiu sigui de caràcter pedagògic".

Els directors expliquen que "ahir va arribar per e-mail als centres educatius un missatge signat pel secretari autonòmic demanant als directors (únics als quals autoritza) la introducció a l'aplicació GESTIB de tota una sèrie d'informacions amb relació al projecte TIL de la qual ells ja disposen pels informes emesos pels inspectors i per la consulta que en tot moment poden fer dels horaris dels centres mitjançant l'aplicació informàtica assenyalada".

I conclouen que "per tant, no és més que una nova mostra de desconfiança cap als professionals de l'educació (inspectors, equips directius claustres...), els quals únicament volen fer la seva feina amb tranquil·litat i eficiència".

stats