MODEL EDUCATIU EN RETROCÉS
Balears 15/05/2014

Els centres d’educació especial, a punt del col·lapse

Les retallades posen en perill l’escola inclusiva, que deriva alumnes als centres especials

Mercè Pinya
3 min

PalmaEls centres concertats d’Educació Especial estan saturats i es veuen incapaços d’atendre els alumnes, que requereixen dedicació individualitzada, com pertoca. Les retallades a les escoles i instituts ordinaris quant a personal de suport han fet que aquests centres hagin d’acollir molts alumnes amb Necessitats Educatives Especials que normalment haurien d’anar a l’escola normal. Ho han denunciat els comitès d’empresa de tres dels set centres d’Educació Especial concertats que hi ha a Mallorca i la Federació d’Ensenyament del sindicat UGT, que han sol·licitat a la Conselleria d’Educació un augment de fins a sis aules concertades, i per tant de professionals, per poder atendre l’alumnat. De moment, afirmen, se’ls han denegat les al·legacions presentades a la resolució provisional feta per la Direcció General d’Infraestructures.

Amb unes ràtios que no baixen i amb menys personal de suport, com ara personal auxiliar, psicòlegs o logopedes, el sistema escolar ordinari ja no pot fer front a les necessitats individuals de molts alumnes amb Necessitats Educatives Especials. “Hi ha alumnes que per la seva capacitat intel·lectual i de rendiment escolar no haurien d’estar als nostres centres, sinó en centres ordinaris. Però necessiten recursos i ara aquests recursos ja no hi són”, denuncià Maria Coll, de Mater Misericordiae.

“La legislació diu que l’educació ha de ser inclusiva, però ara aquesta situació s’està convertint en norma, perquè nosaltres hem de ser el darrer recurs”, afegí Paco Verdejo, del centre Joan XXIII d’Inca. La conseqüència és un retrocés del model integrador i inclusiu del qual les Illes Balears podien presumir de ser una “comunitat autònoma puntera”, afirmà.

Agressions

El dia a dia en aquests centres “es fa feixuc”, tenint en compte la saturació a les aules. A la situació, s’hi afegeix que molts dels alumnes nouvinguts també deriven del Servei de Menors del Consell i presenten greus problemes de conducta que en alguns casos s’han traduït en agressions. Això fa que es necessiti més personal per fer front a aquestes noves situacions i que la resta d’alumnes estiguin més desatesos, expliquen els treballadors, que afirmen que “si no s’incrementa el concert no tenim capacitat per atendre tothom”.

“Entenem que aquestes persones han d’estar escolaritzades, però si no es proporcionen recursos i personal complementari, el servei no es pot donar bé”, explicà Sebastià Riera, del CEE manacorí.

Els centres concertats d’Educació Especial sempre havien funcionat amb ràtios mitjanes, però els darrers dos anys s’estan aplicant les ràtios màximes. De fet, aquest curs s’han superat les capacitats dels centres. Només a Mater Misericordiae, centre del barri palmesà de Son Gotleu, el curs actual ha augmentat el 55% el nombre d’alumnat, que ha passat de 132 a 192 sense que això hagi suposat un augment del personal. Les xifres són igualment alarmants al centre Joan XXIII d’Inca, que ha vist augmentar l’alumnat un 30% amb la mateixa dotació de personal. Al centre d’Educació Especial de Manacor, Joan Mesquida, l’increment ha estat d’un 18%.

La situació no duu punt de millorar el curs que ve, ja que en aquests tres centres les perspectives de creixement de nombre d’alumnes per al curs 2014-2015 són “desmesurades”, coincideixen els treballadors.

Aquesta situació s’ha traduït en una atenció deficitària, perquè aquests alumnes són molt dependents. Per això, des d’aquests tres centres i UGT demanen que les peticions del concert de sis aules més (4 per a Mater Misericordiae, 1 per a Joan XXIII i 1 per a Joan Mesquida), explicà Yolanda Brensenik, responsable de la Federació d’Ensenyament privat del sindicat.

“Demanam una cosa que és de justícia, no és cap extra demanar més aules i personal”, s’explicà Toni Llobera, de CEE Joan XXIII. Els treballadors dels tres centres coincideixen que la petició, a més, està feta a la baixa, sobre la situació actual, i no sobre les expectatives de creixement, i que les peticions que fan tenen el suport de les de les empreses que gestionen els centres.

stats