Família
Suplements 07/07/2023

Fins a 9 dies a l'any pagats i 8 setmanes no remunerades: com demanar els nous permisos per conciliar feina i família

Les parelles de fet també tindran un permís de 15 dies retribuït

4 min
TELETREBALL I CONCILIACIÓ,  MISSIÓ IMPOSSIBLE?  La nova llei del teletreball

BarcelonaDes del 30 de juny ja es poden demanar els nous permisos per conciliar feina i família que finalment el govern espanyol ha aprovat via decret. Inicialment, aquestes mesures s'havien d'incloure dins de la llei de família, però l'avançament de les eleccions per part de Pedro Sánchez al 23 de juliol va fer que aquesta normativa quedés aturada. Els nous permisos s'inclouran en el que es coneix com a Estatut dels Treballadors, que és la llei que regula les relacions laborals a l'estat espanyol.

Nous permisos retribuïts

■ Permís de cinc dies

El treballador podrà absentar-se del seu lloc de treball durant cinc dies a l'any i sense que afecti la seva nòmina per accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització però que requereixi descans domiciliari del seu cònjuge, de la seva parella de fet, de parents de fins a segon grau, familiars consanguinis de la parella de fet o qualsevol persona que convisqui amb l'empleat al mateix domicili i necessiti cures.

Segons ha especificat el ministeri de Drets Socials al Criatures, el treballador ha d'acreditar amb antelació a l'empresa el motiu de la seva absència amb "qualsevol prova vàlida en dret", com per exemple un informe mèdic. Fins ara la normativa només incloïa dos dies de permís davant d'una malaltia greu o una mort d'un familiar.

■ Permís de fins a quatre dies per motius de força major

El treballador podrà absentar-se de la feina a causa de circumstàncies excepcionals relacionades amb situacions familiars urgents, sigui per malaltia o accident, que requereixin la seva presència immediata. Aquest permís es podrà utilitzar per hores o per dies fins a sumar 4 dies a l'any i tampoc afectarà la nòmina. "També s'haurà d'acreditar el motiu pel qual el treballador no ha pogut anar a la feina", deixa clar l’advocada Noelia Rebón, especialista en dret laboral, civil i família. El ministeri especifica que la justificació al tractar-se d'una situació urgent es podrà fer amb posterioritat a utilitzar aquest permís.

Una altra novetat és que el permís per mort del cònjuge, que és de dos dies, també inclou ara les parelles de fet.

■ 15 dies per a les parelles de fet

Per primer cop s'equiparen els drets dels matrimonis amb els de les parelles de fet, ja que aquestes últimes tindran també un permís de 15 dies quan es registrin com a parella de fet. “Fins ara aquesta equiparació només s'incloïa en alguns convenis col·lectius d'empresa”, apunta la lletrada.

Nous permisos no retribuïts

■ Permís de 8 setmanes per cuidar els fills

A diferència dels tres permisos anteriors, aquest de moment no serà remunerat perquè fins ara no hi ha hagut acord entre els dos socis del govern espanyol. Per tant, durant aquest període no es cobrarà la nòmina.

Tot i que està pensat per afavorir la cura dels fills o dels menors acollits per més d'un any durant els períodes sense escola, el govern espanyol deixa clar que el treballador el podrà demanar en qualsevol moment de l'any sempre que l'infant no tingui els vuit anys.

Només hi haurà un permís de vuit setmanes per empleat que aquest distribuirà com ell ho necessiti. Per exemple, un any es poden demanar 2 setmanes; el següent, cap setmana; el tercer, 4 setmanes, i el quart, les dues restants. També el pot gaudir a temps complet o en forma de jornada parcial. L'única condició, insisteix el ministeri, és que la criatura no hagi fet els vuit anys. El permís és per fill; per tant, si un treballador té dos fills menors de 8 anys, podrà demanar un total de 16 setmanes (8 per fill) i el podrà sol·licitar els dos membres de la parella, és a dir, en cas d'un fill, vuit setmanes un i vuit setmanes l'altre.

L'empleat haurà d'especificar amb una antelació mínima de 10 dies (o la que especifiqui el conveni col·lectiu o de l'empresa) les dates d'inici i final d'aquest permís a l'empresa. “En cas que més d'un treballador sol·liciti les mateixes dates, l'empresa pot ajornar per escrit aquest permís durant un període raonable però oferir unes dates alternatives a l'empleat”, explica l'advocada.

El permís es pot demanar per tres vies:

Un altre aspecte important és que mentre el treballador estigui fent aquest permís l'empresa no el podrà acomiadar. “Si ho fes podria demanar la nul·litat del comiat”, explica la lletrada.

■ Reducció de jornades

La podrà demanar el treballador que s'hagi d'encarregar de la cura d'un fill o una persona amb discapacitat que no realitzi una activitat retribuïda, sigui menor de 26 anys i tingui una malaltia greu. Això sí, el seu grau de discapacitat ha de superar el 65% i ha d'estar acreditat abans que hagi complert els 23 anys. El seu salari també es reduirà en funció de les hores que treballi.

També la podran sol·licitar treballadors que hagin de tenir cura directa d'un cònjuge o parella de fet o un familiar fins a segon grau de consanguinitat. Això inclou també familiars consanguinis de la parella de fet sempre que no hi hagi familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.

¿Les mesures les han d'aplicar totes les empreses encara que siguin petites?

Tot i que l'advocada reconeix que en les empreses més petites és més complicat perquè no tenen la capacitat de recursos de les grans, “totes estan obligades a complir amb la normativa”. En cas d'incompliment el treballador ho pot denunciar a inspecció laboral o per la via judicial.

stats