Infància
Suplements 15/07/2022

La funció de les emocions en els nins

Cal aprendre a acceptar-les i entendre-les, posant consciència que es tracta d’un conjunt de processos psicològics que no sempre podem controlar

Laura Palomares
3 min
Per regular les emocions es pot fer una llista de les coses que es poden evitar i una altra de les que no.

Els éssers humans som individus que convivim en societat i ens movem en una comunitat en la qual amb molta freqüència sorgeixen situacions que poden portar a un conflicte, a causa de diferents opinions, valors, interessos, necessitats, etc., la qual cosa ens porta a generar unes certes emocions que tal vegada no són apropiades en algunes situacions.

És per aquest senzill motiu que és important explorar el món interior de cadascun de nosaltres, per així poder aconseguir una adequada gestió emocional, amb la qual poder relacionar-nos amb el món que ens envolta d’una manera més assertiva i contextualitzada en cada moment i situació.

Cal tenir en compte també que les emocions tenen una funció adaptativa i que, per tant, cal aprendre a acceptar-les i entendre-les, posant consciència que es tracta d’un conjunt de processos psicològics que no sempre podem controlar a causa del nostre subconscient i els nostres actes involuntaris.

No obstant això, sí que s’hi pot influir de manera parcial. Dins d’aquesta influència és on entra la gestió emocional, que ens ajuda a mantenir interaccions saludables amb els iguals, reconeixent, modificant i manejant les emocions, fent que disminueixi l’aparició d’uns certs comportaments o verbalitzacions que són desagradables.

Cal dir, també, que ningú aconsegueix una gestió de les seves emocions perfecta, ni aconsegueix actuar sobre elles en tot moment, ja que això seria contradictori pel simple fet que l’emoció, com ja hem dit anteriorment, té la funció d’avisar-nos sobre el que pot ocórrer al nostre voltant, per així adaptar-nos i adequar-nos al món que ens envolta. Cadascuna de les emocions té una funció:

  • La por s’encarrega de cuidar la nostra salut física i psicològica.
  • La sorpresa ens ajuda a reconduir vivències cap a solucions a noves situacions de manera més creativa.
  • L’aversió influeix en l’associació del rebuig amb alguna cosa que pugui resultar nociva o perjudicial per al nostre ésser.
  • La ira ens protegeix i orienta en la retirada d’obstacles per poder aconseguir els nostres objectius finals.
  • L’alegria crea un enfocament en aquelles conductes o repetició de situacions que ens porten a una sensació de plaer.
  • La tristesa permet que ens adaptem a situacions de pèrdua o associades a algun mal, sigui físic, psicològic o social.

Per a la gestió de totes aquestes emocions, podem seguir una sèrie de passos:

Consciència emocional

En aquest primer pas del procés hem d’identificar, comprendre i etiquetar el que sentim, recorrent, si és necessari, a patrons de conducta de situacions viscudes amb anterioritat; això ens ajudarà també a comprendre no sols com ens comportam sinó com ens observen els que ens envolten, arribant a empatitzar amb ells, cosa que posa en marxa mecanismes de tolerància i respecte.

Reducció d’impulsos

Aquest pas intenta seleccionar aquelles emocions que són desagradables tant per a nosaltres com per als altres, i intenta reduir de manera conscient i significativa aquelles característiques que ho engloben, per així poder expressar-les després d’una manera més assertiva.

Una de les possibles maneres és, senzillament, aturar-se. Durant aquesta pausa, el que es pretén és que la persona identifiqui quins són els comportaments i verbalitzacions que són perjudicials per a si mateixa o desagradables per als altres, mostrant el que realment volem projectar en unes certes situacions. Això és important perquè, si no feim aquesta pausa i ens deixam endur per qualsevol mena d’emoció, permetem que aquestes emocions afectin les nostres habilitats de raonament i interacció, la qual cosa ens duu a un penediment posterior als fets.

Regulació emocional

Com a expressió emocional cap als altres, perquè així s’arribi a la comprensió del món interior de cadascun, prenent consciència de com afecta tot el que vivim a cadascun de nosaltres, podem explicar de manera oral als altres el que ens passa i les sensacions que tenim, utilitzant sempre un llenguatge que no resulti desagradable per a la persona que rep tota la informació.

D’aquesta mateixa manera, també podem utilitzar l’escriptura, la qual ens brinda més capacitat d’introspecció i preparació minuciosa del que es pretén expressar, per així fer arribar als altres el missatge de manera més clara i agradable.

Una altra manera és fer una llista de les coses que es poden evitar i una altra de les que no, posant a cadascuna de les situacions evitables una possible solució o alternativa. També es pot utilitzar alguna afició com a alliberament i focalització de les emocions desagradables en alguna cosa que ens produeix plaer, com l’esport, els jocs, els mots encreuats, escoltar música, etc.

Laura Palomares és pedagoga de Salut i Moviment

stats