Suplements 23/07/2021

Tenir fills té un impacte negatiu en la carrera professional de les dones

Així ho apunta una macroenquesta feta per AQU Catalunya a 3.000 titulades i titulats universitaris catalans durant els últims vint anys

3 min
Calen polítiques d'inversió i crèdits fiscals per afavorir la igualtat i la conciliació

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha obtingut dades concloents sobre com les carreres professionals dels homes i les dones evolucionen de forma diferent a partir del moment en què tenen fills. Després d’haver seguit les circumstàncies personals i professionals de 3.000 titulats i titulades superiors catalans al llarg dels últims vint anys, AQU Catalunya ha pogut observar com la maternitat té un impacte negatiu en la vida professional de les dones a causa del repartiment no equitatiu de les tasques de cura dels infants i també de la llar. Per aquest motiu, la maternitat té un impacte negatiu en primer terme per a les dones però, a més, també esdevé un llast de cara al futur de la seva carrera professional.

Una de les primeres dades que evidencia aquesta realitat és que les dones s’acullen el triple que els homes a tenir una jornada laboral parcial vint anys després d’haver-se titulat. Específicament, els homes opten per fer ús d’aquest dret laboral en un 5% mentre que les dones ho fan en un 16,3%. A més, els motius pels quals opten a la jornada parcial homes i dones també són molt simptomàtics de la desigualtat de gènere fora de l’àmbit laboral. Els homes majoritàriament s’hi acullen perquè no volen treballar més hores o perquè no han trobat una feina a jornada completa. En canvi elles, en un 76,2%, expliquen que han optat aquest tipus de jornada per raons domèstiques i familiars.

Conseqüències a curt, mitjà i llarg termini

El factor titulació i l’impacte de la maternitat fan que les dones guanyin només un 82% del salari total que perceben els homes al cap de vint anys d’haver-se graduat, una realitat que, al seu torn, implicarà que també tinguin uns ingressos més baixos quan es jubilin.

A mitjà termini, aquest repartiment desigual de les cures familiars que té lloc quan les titulades tenen fills també té un impacte negatiu més enllà del seu sou, ja que resulta decisori en el desenvolupament de les seves carreres professionals. Concretament, vint anys després de graduar-se, els homes ocupen més del doble de càrrecs de responsabilitat que les dones, que tenen un 48% menys de possibilitats d’assolir espais de direcció en la jerarquia de les seves companyies.

Aquest estudi d’AQU Catalunya ha implicat entrevistes amb els 3.000 enquestats d’una mateixa promoció en tres moments al llarg dels últims vint anys. La primera va ser quan portaven tres anys titulats, la segona quan en portaven deu i l'última quan en portaven vint, l’any 2020. Al llarg d’aquestes dues dècades, es pot observar la diferent evolució laboral entre els dos sexes, que esdevé més marcada en l'última enquesta, que coincideix amb el moment en què els titulats ja han decidit majoritàriament tenir fills.

La formació superior es demostra com un mecanisme d’igualtat que redueix la bretxa de gènere en la inserció laboral. Això ho demostra el fet que, abans que es tinguin fills, pràcticament no hi hagi diferències laborals entre homes i dones i que l’únic fet determinant en relació amb la seva inserció laboral sigui la titulació elegida. Tanmateix, al cap de 20 anys d’haver obtingut la titulació universitària es demostra que el factor sexe influeix en la qualitat de la inserció laboral de les dones.

Aquest estudi ha comptat amb el suport de l’Institut Català de les Dones, del Consell Interuniversitari de Catalunya i de les universitats públiques catalanes. 

stats