Ajuts familiars

Aquestes són les ajudes econòmiques que pots demanar si tens fills

Per sol·licitar la majoria de prestacions hi ha un límit màxim d’ingressos, que acostuma a ser molt baix

4 min
Una dona jove embarassada

BarcelonaEl naixement d'un fill i criar-lo suposa una de les despeses econòmica més importants que tenen les famílies. Segons un informe de Save the Children, el cost de criar un infant a Catalunya se situava el 2022 en 819 euros al mes (147 euros més que la mitjana estatal).

Tant la Generalitat com l'Estat tenen activades diferents ajudes, que poden ser puntuals o continuades, per reduir aquesta càrrega econòmica. "La majoria, però, són prestacions que, per tenir-hi accés, no has de superar uns ingressos concrets, que, a més, acostumen a ser molt baixos", alerta l’advocada Noelia Rebón, especialista en dret laboral, civil i família.

Aquests són les ajudes familiars més importants:

1

Prestació per naixements, adopcions, tuteles o acolliments de la Generalitat de Catalunya

L'ajuda està dirigida a famílies que no superin una quantitat d'ingressos que varia en funció de les característiques del seu nucli família. La quantia bàsica és de 650 euros per criatura. Mentre que, per a les famílies nombroses o monoparentals, l’import puja als 750 euros. L’abonament es fa en un sol pagament. La presentació de la sol·licitud s’ha de fer abans que passi un mes de l’endemà de la data del naixement, acolliment, adopció o tutela de l’infant. Si la criatura, per exemple, neix el 8 de setembre, es pot presentar la sol·licitud fins al 8 d’octubre. És un ajut compatible amb qualsevol altre que atorguin les administracions públiques.

2

Xec familiar

Consisteix en una deducció d'entre 1.200 euros i 2.400 euros a l'any en l'IRPF. El poden demanar les famílies nombroses, les monoparentals amb dos fills o les que tinguin ascendents o descendents amb discapacitat. També es pot cobrar mes a mes (100 euros o 200 en el cas de famílies nombroses especials).

3

Deducció per maternitat

A banda del permís de paternitat o maternitat, també hi ha aquesta desgravació fiscal tant per a mares que treballin com per a les que no ho facin sempre que tinguin fills menors de tres anys, així com per a pares que crien un infant sense la mare o per a un dels progenitors si són del mateix sexe. Té un import màxim de 1.200 euros per infant a l'any, que es poden desgravar a la declaració de renda o es poden demanar anticipadament cobrant 100 euros al mes. En el cas dels fills adoptats o menors en acolliment, la deducció es durà a terme durant els tres anys següents de la data d'inscripció al Registre Civil independentment de l'edat del menor. Si la inscripció no és necessària, la deducció s'efectuarà durant els tres anys posteriors a la data de la resolució judicial o administrativa.

En el cas que la mare tingui dret a aquesta desgravació i pagui despeses de custòdia a escoles bressol o a un centre d'educació infantil, la deducció s'incrementarà en un import màxim de 1.000 euros.

4

Renda garantida de ciutadania

Depèn de la Generalitat i s’hi poden acollir les persones que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques. Poden ser persones amb menors a càrrec, famílies monoparentals, persones sense feina, etc. Per ser-ne beneficiàries, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud aquestes persones han de tenir ingressos inferiors al 91% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i no disposar de cap mena de patrimoni més enllà de l’habitatge habitual. La renda que es rebrà en cas d'una unitat familiar formada per dues persones (un adult i una criatura, per exemple) és de 1.075,64 euros mensuals.

5

Complement d'ajuda per a la infància de l'ingrés mínim vital

El que abans era l'antiga prestació per fill a càrrec s'ha convertit ara en el complement d'ajuda per a la infància de l'ingrés mínim vital. Poden tenir dret a aquest complement les unitats familiars que tinguin menors d'edat entre els seus membres, que compleixin els requisits necessaris per a la concessió de l'ingrés mínim vital i que no arribin a un topall d'ingressos que varia en funció dels membres que formen la família. El complement d'ajuda per a la infància del 2024 va des dels 57,5 euros per fill d'entre sis i divuit anys, 80,5 euros per fill d'entre tres i sis anys i 115 euros per fill menor de tres anys.

6

Pagament únic per naixement o adopció, per a famílies nombroses, monoparentals i en casos de mares amb discapacitat

És un ajut únic de 1.000 euros per fill que pot ser incompatible amb altres prestacions. Per tant, abans de sol·licitar-lo és important comprovar-ho. Per obtenir-lo també hi ha un límit d'ingressos que varia en funció del nombre de fills. Per exemple, en el cas que només hi hagi un menor a càrrec, els ingressos no han de superar els 14.011 euros anuals o, en el cas de dos, la quantitat puja a 16.112,65 euros.

7

Prestació econòmica per part o adopció múltiples

És un pagament únic en casos de part o adopció múltiples (a partir de dos fills nascuts en el mateix part o bé adoptats simultàniament). L’ajut es calcula a partir del nombre de fills nascuts en el mateix part o adoptats simultàniament i del salari mínim interprofessional (SMI), que el 2024 és de 1.134 euros mensuals. Si són dos fills, el pagament és de quatre vegades el SMI, és a dir, 4.536 euros. Si en són tres, es multiplica per vuit (9.072 euros) i, si en són quatre o més, per 12 (13.608 euros).

8

Ajuda per fill amb discapacitat

La poden sol·licitar les famílies que tinguin algun fill o menor acollit amb la condició legal de discapacitat. Segons l’edat del fill i el grau de discapacitat, els ajuts van des dels 1.000 euros fins als 8.469,6 euros anuals. El cobrament, però, és mensual.

"Moltes d'aquestes ajudes venen per motivar un augment de la natalitat. Ara bé, només hi tens accés quan els ingressos són molt baixos i, a més, sol·licitar-les requereix molta burocràcia", critica l'advocada. "Si les comparem amb les que reben als països nòrdics, són totalment insuficients", conclou Rebón.

stats