Societat 18/05/2019

“Un doctor, a més d’investigador, és un professional amb molts recursos”

Entrevista a Josep Ribalta, director de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili

E.e.
2 min
“Un doctor, a més d’investigador,  és un professional amb molts recursos” La URV imparteix 25 programes de doctorat en les àrees d’Arts i Humanitats,  Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut i Enginyeries

Quins són els programes amb més demanda?

La nostra oferta permet a tothom interessat en formar-se en investigació poder fer-ho en qualsevol àrea de coneixement. Som una universitat amb un marcat perfil investigador, reconegut internacionalment. Aquí els doctorands seran supervisats per investigadors de prestigi en totes les àrees de coneixement i també optaran a finançament de la pròpia URV, a una oferta en àmbits transversals i a opcions d’internacionalització. A més, la societat cada cop és més conscient que no només formem persones que saben investigar. Es tracta de molt més que d’això.

Què vol dir?

Un investigador aprèn a observar, a informar-se exhaustivament i a ser objectiu en les valoracions. Aprèn a detectar els aspectes en què convé aprofundir i a dissenyar una estratègia innovadora i creativa per assolir l’objectiu de conèixer coses noves del que ens interessa. Quan aquesta manera de fer també s’aplica a l’àmbit professional, fora de l’àmbit acadèmic, el que tenim és un professional amb molts més recursos per abordar els reptes de la seva empresa. Aquesta realitat queda molt ben reflectida en els doctorats industrials.

Volen oferir als doctorands un entorn apropiat de formació. Com?

Tenen al seu abast investigadors i investigadores de prestigi internacional i infraestructures necessàries per fer una recerca de primer nivell. I amb el Programa de Formació Transversal se’ls formarà en aspectes igualment rellevants com la capacitat de comunicació, el treball en equip, l’emprenedoria, l’ètica, l’impacte social de la recerca o la igualtat de gènere, entre altres. La formació també s’estén als directors de tesi, amb un programa pioner a l’Estat sobre formació d’investigadors en la direcció de tesis doctorals que impartim també en altres universitats.

Un doctorat dura entre tres i cinc anys. Què busca qui decideix cursar-lo?

El 80% el completen en entre 3 i 4 anys. El doctorat aporta més especialització en l’àmbit, més ocupabilitat (un 95% dels nous doctors troben feina i un 50% la canvien per una millor), prestigi social, formació continuada, poder fer carrera dins del sistema universitari i, al final, una manera diferent d’analitzar i entendre la realitat. Es tracta d’aprendre a construir el coneixement.

Quin paper juga la URV com a promotora de la transferència de coneixement entre el món acadèmic o els centres de recerca i la societat?

Durant el doctorat, els doctorands podran créixer científicament com a membres d’un grup de recerca. També podran conèixer altres grups internacionals en congressos, fer estades a l’estranger o a empreses on puguin aprendre aspectes més pràctics per aplicar a la recerca. Tot això genera múltiples oportunitats de seguir fent recerca postdoctoral o d’aplicar la formació a les empreses del territori. Arribats aquí, la Universitat aporta els recursos per assolir el finançament necessari i fer les gestions que calgui per materialitzar les oportunitats.

Com orquestren vostès la col·laboració amb el teixit industrial i empresarial?

Des de la Fundació URV hi ha subscrits múltiples convenis de col·laboració amb empreses per investigar. La formació que els doctorands reben en emprenedoria els ajuda a fundar la pròpia empresa per a la seva recerca. I si parlem de la col·laboració universitat-empresa cal esmentar el doctorat Industrial, a través del qual la Generalitat ajuda econòmicament les empreses que contracten una persona que faci el doctorat en aspectes que impliquin millores i innovació.

stats