Societat 15/03/2022

La telefonia i l'energia, els sectors amb més reclamacions a Consum

La Conselleria de Salut va retirar 183.164 productes que no eren segurs o no complien els requisits necessaris per ser distribuïts

2 min
Una persona utilitzant un mòbil.

PalmaLa Conselleria de Salut i Consum, mitjançant la Junta Arbitral de les Illes Balears, va resoldre l'any passat 1.347 controvèrsies entre consumidors i empreses, la majoria de les quals (904) es varen resoldre pels àrbitres de consum, mentre que la resta (443) es varen solucionar gràcies a un acord en la mediació. En total, es varen rebre 1.529 sol·licituds d'arbitratge durant el 2021 (devers 200 més que l'any anterior), i els sectors amb més reclamacions varen ser el de la telefonia (988 reclamacions), seguit del de l'energia (232) i el dels mobles (83).

Aquestes són dades que Salut ha fet públiques coincidint amb el Dia mundial dels drets del consumidor, i que s'extreuen de la Memòria 2021 de la Direcció General de Consum. En aquest document, també es fa balanç d'altres serveis importants, com el d'Inspecció de Consum i Vigilància del Mercat. Aquest departament va fer 5.328 inspeccions en un any (3.994 a Mallorca, 746 a Menorca i 588 a Eivissa i Formentera). La meitat (2.510) corresponen a inspeccions fetes en el marc de campanyes específiques de control. En total, es varen visitar 1.730 establiments.

Així mateix, es varen prendre 232 mostres per a control analític (83 productes d'alimentació i 149 industrials) i es varen retirar del mercat 183.164 unitats que no eren segures o no complien els requisits necessaris per ser distribuïdes. La gran majoria (166.404) eren mascaretes, però també hi hagué 7.540 piles, 7.338 juguetes i disfresses infantils i 1.624 peces de roba, entre d'altres. Per la seva banda, 4.134 productes es varen destruir voluntàriament per part de l'empresa tenidora del producte (la majoria, 3.084 juguetes i disfresses infantils).

Pel que fa a les sancions, es varen tramitar un total de 235 expedients: 167 arran de reclamacions i 68 a conseqüència d'inspeccions. En concret, s'ha imposat multes per un total d'1.424.357 euros. Per sectors d'activitats, 340.000 euros s'han reclamat per defectes en la declaració d'origen i qualitat d'olis d'oliva, 90.000 per incompliments contractuals, 84.000 a transport aeri i 72.000 euros al sector elèctric, entre d'altres.

'Compra amb seny'

L'Ajuntament de Palma difondrà a partir d’avui el vídeo 'Compra amb seny', que té l'objectiu de sensibilitzar la població més jove dels riscos que comporten les compres per internet, així com fomentar el consum local. La regidora de l’àrea de Sanitat i Consum, Elena Navarro, explica que el vídeo es difondrà a través de xarxes socials i també es farà servir als tallers de consum responsable que s’estan impartint als centres educatius. “La intenció és que els joves tinguin més consciència de les repercussions ambientals de les compres per internet i dels riscos que comporten davant les compres al comerç local”, ha dit Navarro.

L'’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Cort va tramitar l’any 2021 1.382 expedients, la majoria dels quals correspongueren al sector de les telecomunicacions (406), al sector del transport aeri (192) i al de l’electricitat (103). Gairebé un 40% d’aquests expedients acabaren en acord entre l’empresa i el consumidor. El nombre d’expedients oberts l’any 2021 va descendir un 12% respecte del 2020.

Compra amb seny
stats