Residus

El suspens d’Espanya en reciclatge arribarà a Europa

Prop d’una trentena d’entitats denuncien que la separació de residus no arriba ni al 40% i és lluny del que dicten les directives europees

3 min
Planta de triatge d’envasos de Gavà-Viladecans, on van a parar la majoria de contenidors grocs.

BarcelonaSeparar bé i reciclar com a mínim el 50% dels residus que es generen era l'objectiu d'obligat compliment que havia marcat la Unió Europea a tots els estats per al 2020. Espanya continua lluny d'aquesta exigència, amb una taxa de reciclatge que va ser del 40,5% aquell any, segons consta al portal estadístic Eurostat. Tot i la recent llei de residus en vigor a l'Estat (encara en desplegament) i el decret d'envasos vigent, les entitats ecologistes desconfien del rumb d'una gestió dels residus que "no funciona" i han elevat una denúncia a la Comissió Europea (CE) contra Espanya per incompliment de les directives comunitàries.

"La CE no té més remei que obrir un expedient a Espanya", avancen les entitats impulsores liderades per Ecologistes en Acció, Greenpeace i Amics de la Terra. Confien que amb la informació que aporten ells i les mateixes estadístiques del ministeri de Transició Ecològica, Europa considerarà la infracció i l'elevarà al Tribunal Europeu (TJUE), un pas que pot accelerar reformes que estan demanant com a urgents. "Calen polítiques disruptives perquè les dades són devastadores", ha subratllat el responsable de residus d'Ecologistes en Acció, Carlos Arribas.

Més de deu punts percentuals separen la realitat de la gestió de residus estatal de l'objectiu europeu, tot i que les entitats matisen que les dades són dispars entre comunitats autònomes. Catalunya, per exemple, està per sobre de la mitjana amb un 46,6% de recollida selectiva el 2021, tot i que la xifra es troba força estancada els últims anys. Les entitats alerten del perill de no avançar més ràpidament, ja que les normatives seran cada cop més estrictes tant pel que fa als objectius de reciclatge com a la manera com es fa el recompte.

Lluny de les futures exigències

La directiva de la UE estableix que el 2030 el reciclatge ha d'arribar al 60% del total i obliga a reduir dràsticament els residus que van a parar a dipòsits i abocadors. "Avui Espanya envia a aquests espais 11 milions de tones d'escombraries, l'equivalent a 800 camps de futbol o a un quilo de residus per ciutadà i dia", ha apuntat Miquel Roset, director de Retorna, que també signa la denúncia. A banda, les entitats alerten que d'aquí a no gaires anys, el 2027, no tot el que avui es qualifica de reciclat serà acceptat per la UE.

Es refereixen, per exemple, als residus orgànics que no se separen i van a parar al contenidor gris. Són residus que es tracten abans de ser enterrats a l'abocador perquè no generin gasos nocius (lixiviats) i que a les estadístiques es compten com a brossa reciclada sota l'epígraf de "residus bioestabilitzats". "Si es deixessin de comptar aquests residus, els resultats del reciclatge encara serien pitjors", ha certificat Arribas.

La llei de residus espanyola es proposa arribar al 55% de reciclatge el 2025 i complir amb el 60% el 2030, un horitzó que les entitats denunciants no es creuen a la vista del punt de partida actual. Posen com a exemple el que ha passat amb el decret d'envasos, que apuja el nivell d'exigència per al seu reciclatge i reutilització, i que ja ha provocat que el PP presenti al Congrés una proposició de llei que es discutirà i que demana "rebaixar els objectius, que es consideren massa ambiciosos", ha apuntat la directora de Greenpeace, Eva Saldaña. És aquesta estratègia "d'obstaculitzar qualsevol avenç" la que, segons Saldaña, ha fet que hagin recorregut a denunciar la situació a Europa.

Les entitats impulsores (un total de 26 tant d'abast estatal com autonòmic) defensen que el camí per millorar la recollida selectiva de residus, la reutilització i el reaprofitament dels materials passa, entre d'altres, per posar fi a l'abocament sense tractament que encara es fa amb moltes tones d'escombraries, per implantar recollides separades (no només d'envasos sinó també d'altres productes com bateries, tèxtil o neumàtics) i vetllar perquè els productors es facin "de debò" responsables de tot el que posen al mercat i els residus que es generen, segons ha insistit la responsable d'Amics de la Terra, Blanca Ruibal.

stats