Agricultura
Societat 29/09/2023

Sis expedients sancionadors a empreses de les Balears per incompliment de la Llei de cadena alimentària

La majoria de les infraccions són lleus i es concentren en el sector hortofructícola

3 min
Camp d'oliveres a Mallorca

PalmaEl Govern ha fet 20 controls del funcionament de la cadena alimentària durant el 2023. D'aquest total, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha iniciat sis expedients sancionadors tots ells per a infraccions lleus. Joan Llabrés, director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, explica que "fonamentalment detectam irregularitats en la formalització de contractes, infraccions en els terminis de pagament i, en alguns casos, absència de contracte".

La Llei de la cadena alimentària estableix que totes les transaccions dels productes alimentaris, des del pagès al detallista, han de complir uns requisits, que bàsicament se centren en l'existència d'un contracte alimentari amb uns requisits mínims per garantir que no hi hagi pràctiques abusives. Es comprova que els contractes tinguin tots els ítems que marca la normativa: preu, condicions de lliurament i els pagaments, entre d'altres.

Per a Llabrés, estam davant una bona llei que servirà, a la llarga, per millorar les condicions dels pagesos. "És important fer el control, defensar els interessos del productor, que és la baula més dèbil, establir una sèrie de garanties que la distribució ha de donar al pagès i que es formalitzen en els contractes. El control no és per al pagès, sinó per al que compra al pagès, i vigilam que aquells que compren el producte al pagès ho facin com marca la llei. Per exemple, diu que quan tu reps la mercaderia has de tenir el contracte signat i això va en benefici dels productors, que saben a quin preu la pagaran, quan l'hauran de lliurar i en quines condicions".

Controls des del 2021

Dels 20 controls que s'han fet el 2023, cinc s'han fet en el sector vitivinícola, cinc en el sector oleícola, cinc en el sector hortofructícola i cinc en el sector lacti. A banda dels sis expedients iniciats per la Conselleria, s'han tramès quatre presumptes infraccions a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) per ser l'organisme competent en casos que impliquin operadors de diferents comunitats autònomes.

A més, després de les inspeccions, dels vint controls efectuats hi ha cinc casos en tramitació, pendents de presentació de documentació i altres cinc que s'han arxivat sense infracció.

Llabrés explica que els primers controls es varen fer el 2021 i es varen centrar en el sector de la fruita seca i hortofructícola, mentre que en el 2022 no es varen programar. "Cada any es fa una anàlisi de riscs i tenint en compte les directrius del Ministeri es decideix a quins sectors es faran els controls, normalment aquells en els quals es pensa que hi pot haver més incidència o perill".

Amb les inspeccions que s'han fet fins ara s'ha comprovat que el sector amb menys infraccions és el de l'oli. En canvi, l'hortofructícola és el que acumula més expedients, i, de fet, tots els que s'han enviat a AICA són d'aquest sector, "productes que venen de fora i en molts de casos es tracta d'incompliments en els terminis de pagament".

Infraccions de 3.000 a 1 milió d'euros

La Llei de la cadena alimentària preveu tres tipus d'infraccions: les lleus, que poden ser sancionades amb fins a 3.000 euros i serien casos com pagar fora de termini, per exemple; les greus, que van de 3.000 als 100.000 euros, que serien manca de contracte o modificacions dels preus amb relació als establerts al contracte, i les molt greus, sancionades des de 100.000 fins a un milió d'euros, que podrien ser la reincidència en les greus.

Les principals infraccions són de manca d'informació del contracte i del termini dels pagaments.

stats