Auditoria pública
Societat 20/10/2022

La Sindicatura de Comptes diu que l'Oficina Anticorrupció va fer irregularitats en els procediments de personal

L'organisme assegura que en alguns casos al llarg del 2020 no es va tenir en compte la transparència que requereixen les contractacions públiques

2 min
El director de l'Oficina Anticorrupció, Jaume Far.

PalmaL’Oficina Anticorrupció no va complir amb la legalitat vigent a l’hora de fer alguna contractació i altres decisions de caire laboral durant l’any 2020, segons afirma la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en el seu informe, que publica dos anys i mig després. En un relat de 180 planes, perquè inclou documentació dels procediments de selecció de personal, la Sindicatura fa un extens recull de les principals incidències de l’Oficina Anticorrupció l’any 2020 i conclou que, en matèria laboral, “l'activitat de gestió de recursos humans i despeses de personal de l'Oficina, d'acord amb l'abast abans assenyalat, no s'ha desenvolupat, en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable”.

L’informe es basa constantment en qüestions formals i fins i tot arriba a afirmar que en cap cas qüestiona la “idoneïtat de les persones, sinó que considera irregular la manca de transparència sobre els criteris aplicats en la valoració de tots els candidats i les justificacions de l'elecció”, sentencia.

També el nomenament de la secretària de Jaume Far, el màxim responsable de l’Oficina, és considerat irregular per la Sindicatura de Comptes, "perquè no es va seguir el sistema establert", tenint en compte que aquesta decisió va incloure un complement i, per tant, un increment de salari. “Aquest nomenament es fa contràriament al sistema de selecció o provisió basat en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, atès que no s’ha convocat el procediment corresponent per cobrir el lloc de feina. Per tant, s’ha fet servir un procediment irregular per incrementar les retribucions de la funcionària, a petició seva”, diu la sindicatura.

Tampoc les contractacions es varen fer del tot correctament, si bé la Sindicatura de Comptes no considera que sigui especialment greu, ja que es varen fer, “en els aspectes més significatius, de conformitat amb la normativa legal aplicable. Tot i això, les incidències també posen de manifest que durant la tramitació dels contractes s’ometen tràmits prevists legalment i del procediment administratiu”.

Jaume Far va deixar la Fiscalia Anticorrupció el novembre de 2021 per assumir nous reptes professionals. Encara que públicament va mesurar les seves paraules, va quedar palès en més d’una ocasió que les traves burocràtiques, que fins i tot feren que no disposàs de personal ni d'equipament fins quan ja feia molts mesos que ocupava el càrrec, el varen desgastar.

Aquesta figura va ser una exigència de Podem a l’hora de signar el Pacte, i en alguns àmbits del Govern i, sobretot, entre alguns alts funcionaris, l’Oficina Anticorrupció no va ser acollida amb especial entusiasme, sinó més aviat al contrari. Va molestar, per exemple, la investigació sobre la compra de material sanitari a la Xina, a l’inici de la pandèmia, i també va posar la mirada sobre l’episodi dels alts càrrecs que, amb diferents pretextos, aconseguiren ser vacunats quan encara només la població de més risc hi tenia accés. Dins organismes públics com la mateixa Sindicatura, no es veia bé la figura de l'Oficina Anticorrupció perquè es considerava "que ja es revisen prou els procediments i ja hi ha controls".

stats