Sindicatura de Comptes
Societat 26/09/2023

La Sindicatura de Comptes alerta de l'alt percentatge de subvencions directes atorgades pels consells durant el 2020

Segons l'organisme, aquesta fórmula hauria de ser una excepció

ARA Balears
1 min
Façana del Consell de Mallorca

PalmaLa Sindicatura de Comptes ha alertat aquest dimarts que els consells insulars atorgaren subvencions directes "per sobre dels percentatges raonables" en matèria d'activitat subvencionadora durant l'any 2020. Concretament, segons consta en els informes de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera corresponents a l'exercici de 2020 que s'han entregat en el Parlament, Mallorca va optar per aquesta via en el 27,1% de les subvencions; Menorca, en el 37,4%; Eivissa, en el 25,5%, i Formentera, en el 51,1%. Segons la Sindicatura, aquesta fórmula hauria de ser una excepció.

Així, l'organisme assenyala en els seus informes la necessitat de tenir en compte el marc normatiu desplegat per la crisi sanitària derivada del covid-19. A grans trets, l'activitat de foment contractual que han duit a terme els consells insulars a l'exercici de 2020, s'han desenvolupat, en els aspectes més significatius, d'acord amb la normativa legal aplicable. L'abast de la fiscalització comprèn la revisió de les subvencions amb convocatòria i les de concessió directa, així com els contractes tant de l'Administració general de cadascun dels consells insulars com de les seves entitats dependents.

Es tracta d'uns informes de caràcter específic mitjançant els quals la Sindicatura emet unes conclusions, amb un nivell de seguretat limitada, respecte de la fiscalització de compliment de la legalitat que ha duit a terme per comprovar si els consells insulars compleixen les disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables en relació amb les subvencions atorgades i els contractes formalitzats durant l'exercici del 2020.

stats