Societat 15/09/2018

Sandra Benbeniste: “Eivissa ha de conèixer els límits del creixement que volem”

És representant d’Ibiza Preservation Fund (IPF)

I. Saranova
2 min
Sandra Benbeniste: “Eivissa ha de conèixer els límits del creixement que volem”

EivissaSandra Benbeniste és la representant d’Ibiza Preservation Fund (IPF), una entitat que té com a objectiu principal protegir el medi ambient a la major de les Pitiüses.

L’any passat IPF presentava l’informe sobre capacitat de càrrega de l’illa d’Eivissa que llançava la dada que la major de les Pitiüses havia rebut el 2016 uns 4 milions de visitants, el doble que fa una dècada. Com afecta aquesta pressió creixent als recursos limitats?

Avui dia ningú no pot negar que aquesta pressió creixent de visitants té un greu impacte en els recursos naturals i que a mitjan i llarg termini pot tenir conseqüències preocupants, no solament per al medi ambient, sinó també per al turisme. Un parell d’exemples relacionats amb la mar: tenim cada any unes platges cada vegada més massificades, amb el consegüent impacte en la qualitat de l’aigua (qui no ha vist la mar al final del dia amb una capa de greix). D’altra banda, infraestructures com les depuradores, dissenyades per a un nombre de visitants determinat, no han crescut de manera paral·lela i no poden tractar el creixent volum d’aigües residuals, amb el drama que suposa l’abocament d’aquestes aigües mal tractades a la mar. I no és solament un problema de trencaments d’emissaris.

Segons aquest informe, què suposen aquestes dades referint-se a una matèria tan sensible com la de l’aigua?

A més del que comentava relacionat amb les depuradores, l’impacte és clar en l’ús de l’aigua del freàtic. Encara que més de la meitat dels aqüífers d’Eivissa estan salinitzats i sobreexplotats, moltes cases i establiments encara no es proveeixen d’aigua dessalada, continuen depenent de pous i fan un consum molt poc conscient d’aquest recurs, amb jardins tropicals i sense mesures d’estalvi o reutilització d’aigües grises.

Recentment vau anunciar la intenció de crear un observatori de la sostenibilitat seguint el model de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). En quin punt està?

Per la nostra fundació és un projecte estratègic i molt necessari que permetrà disposar anualment d’informació clau per a Eivissa. Estam acabant de crear el comitè científic per facilitar-hi la participació d’experts que vulguin ajudar-nos. Els investigadors començaran a treballar aquest mes de setembre i esperam presentar-ne els primers resultats a principi del 2019, actualitzant i millorant els principals indicadors que presentam en l’estudi de capacitat de càrrega. El més important és que tenim vocació de permanència per poder analitzar cada any l’evolució de les dades.

Quina implicació demanau des de la vostra fundació als responsables a prendre mesures al voltant dels assumptes clau que tractarà l’observatori?

Per l’experiència de l’estudi de capacitat de càrrega sabem que els responsables valoren molt que existeixi informació independent, tècnica i no política, per ajudar-los en la presa de decisions. Sabem que la informació generada serà considerada i posada sobre la taula per a debats tan necessaris per a aquesta illa com quins són els límits del creixement que volem.

stats