Societat 21/12/2023

La pesca a les Balears és especialment vulnerable al canvi climàtic

Científics i pescadors estudiaran les mesures més adequades per afrontar la crisi ambiental

2 min
Barques de pesca a Cala Ratjada

PalmaLes Balears formen part d'una mar semitancada, la Mediterrània, més exposada al canvi climàtic, on l'augment de la temperatura de les aigües és superior a d'altres bandes, i amb una capacitat d'adaptació socioeconòmica menor. Per això resulta cabdal identificar les principals febleses i les millors mesures per afrontar-les. Amb aquest objectiu s'ha posat en marxa un projecte –coordinat per la investigadora del Centre Oceanogràfic de les Balears, Marta Albó– que establirà les zones on s'extreu més peix i on hi ha més diversitat. L'objectiu és que els pescadors puguin saber a quines àrees poden anar a pescar per generar menys petjada de carboni.

El treball vol identificar les fortaleses i febleses de la pesca de petita escala a les Balears i al Cantàbric. D'una banda, s'analitzarà el carboni que genera el consum de combustible de les barques i, d'una altra, l'impacte de la pesca d'arrossegament i encerclament en el carboni dels dipòsits de la mar, aquell que, en remoure el fons, es torna a posar en suspensió. Tots aquests aspectes es valoraran en combinació amb l'estudi de les capes de biodiversitat afectades. "Al final es tracta d'identificar els llocs amb més rendibilitat i amb menys petjada de carboni. Hi guanyam tots", afirma la investigadora.

El treball és la continuació del projecte Vadapes, desenvolupat de 2019 a 2021, que va comparar les pesqueries mediterrànies i cantàbriques. D'aquest estudi es varen extreure mesures generals per afrontar els efectes del canvi climàtic a les pesqueries. "Ara, la intenció és estudiar les característiques del sector pesquer de Mallorca i del Canó d'Avilés, per així poder adaptar aquestes mesures generals a la realitat local de cada lloc", explica la investigadora. Entre les propostes que es pretenen ajustar a les Balears es troben la planificació espacial i temporal de l'activitat pesquera, la participació activa dels pescadors en la presa de decisions, la diversificació dels mitjans de subsistència i la investigació dels efectes ambientals en les espècies i en la seva distribució.

"Es vol evitar caure en casos de mala adaptació, perquè una mesura bona per a una zona pot ser contraproduent per a una altra", afegeix la investigadora. Per aconseguir-ho, és imprescindible implicar-hi tots els agents. "El marc general està molt estudiat i passar a l'acció costa molt. Per poder avançar es necessita reestructurar les mesures i baixar-les a escala local i, per això, hi ha de participar tothom", diu. De fet, abans d'iniciar el projecte es va demanar el suport de les confraries de pescadors i d'altres entitats i col·lectius com Save the Med.

Una vegada aprovada aquesta segona edició de Vadapes, el primer que es farà serà una reunió amb tots els col·lectius per explicar-los la proposta i s'organitzaran tallers, "per identificar les característiques de la pesca a Mallorca i com es veu afectada pel canvi climàtic, i per proposar mesures ecològiques, socials i econòmiques" explica Marta Albó. Vadapes està finançat per la Fundación Biodiversidad en el marc del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030. La proposta compta amb la participació de científics dels Centres Oceanogràfics de les Balears, Santander i Múrcia de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO-CSIC).

stats