Societat 29/04/2022

El 'binge drinking' davalla un 10% entre els adolescents illencs arran de la pandèmia

L'informe Estudes 2021 revela alhora que un 75,3% dels adolescents illencs han consumit alguna substància legal el darrer any

3 min
L’alcohol va ser la substància més prevalent, segons l'enquesta Estudes 2021.

PalmaEls menors d'edat de les Balears varen reduir el consum de substàncies psicoactives com l'alcohol, el tabac o el cànnabis durant el període 2020-2021, en comparació amb el període 2018-2019, coincidint amb la pandèmia. Concretament, el binge drinking –consum intensiu d'alcohol– ha davallat un 10%. Així ho revela l'informe Estudes 2021 –que mesura el consum de drogues en l'ensenyament secundari, entre joves de 14 a 18 anys–, presentat aquest divendres per les conselleries de Salut i Educació del Govern balear.

Aquesta reducció del consum pot haver estat conseqüència de les mesures sanitàries que es varen implantar els dos darrers anys amb motiu de la crisi sanitària, segons la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez. Aquest fet demostra que les mesures de prevenció ambiental, com la disminució de l'oferta i la disponibilitat, són eficaces per reduir el consum, ha argumentat. Així i tot, l'alcohol va ser la substància més prevalent entre els enquestats –que han estat un total de 864 persones–, sobretot entre les dones.

Davalla el consum intensiu d'alcohol

Així mateix, gairebé un 20% dels estudiants s'ha engatat en el darrer mes

Per altra banda, el 78% dels enquestats reconeix haver consumit begudes alcohòliques alguna vegada a la vida; el 73,1%, el darrer any i el 50,2%, el darrer mes. Ara bé, entre el 2020 i el 2021 han davallat el consum intensiu d'alcohol (binge drinking), les gateres i les botellades, segons els resultats. En concret, el 25,7% d'estudiants diu haver consumit alcohol de manera intensiva els darrers trenta dies, enfront del 34,2% el 2018-2019.

Així mateix, el 19,4% d'estudiants va manifestar a l'enquesta haver-se engatat el darrer mes, davant el 28,2% el 2018-2019. El 38,2% dels estudiants afirma haver fet botellada el darrer any, mentre que en el període 2018-2019 aquesta xifra va ser del 52,2%.

Tabac i cigarretes electròniques

Les dones també consumeixen més tabac que els homes

El tabac ocupa la segona posició en el rànquing de drogues legals més consumides, encara que també davalla respecte del període anterior. Concretament, el 35,8% de l'alumnat de 14 a 18 anys afirma haver fumat tabac alguna vegada a la vida; el 27,%, el darrer any; el 17,5%, els darrers trenta dies, i un 6,3%, diàriament el darrer mes. En aquest cas, el consum també és més elevat en dones que en homes.

Quant a les cigarretes electròniques, Estudes treu a la llum que un 39,3% dels enquestats n'han consumit alguna vegada a la vida, mentre que entre el 2018 i el 2019 va ser d'un 43,4%. A diferència de les substàncies anteriors, el valor és superior en el cas dels homes (44,5%) que en dones (32,8%).

Altres substàncies

Un 31% dels enquestats han consumit cànnabis alguna vegada

Després de l'alcohol i el tabac, entre les substàncies psicoactives il·legals, el cànnabis és la substància més consumida per estudiants. Un 31% de joves declara haver consumit cànnabis alguna vegada a la vida; el 24%, el darrer any, i un 15,6%, els darrers trenta dies.

No obstant això, l'enquesta reflecteix una davallada en comparació amb el període 2018-2019, en què un 35,9% va manifestar haver consumit aquesta substància una vegada a la vida; un 30,4%, el darrer any, i un 21,9%, els darrers trenta dies. El consum d'aquesta substància també és superior en els homes.

En qualsevol cas, els estudiants comencen a consumir més prest les substàncies legals que les il·legals. L'edat d'inici se situa en els 14 anys per a l'alcohol, 14,2 anys per al tabac, 14,1 anys per als hipnosedants, 14,8 anys per al cànnabis, 15,4 anys quan es tracta de la cocaïna i 15,5 anys en el cas dels al·lucinògens.

Riscos i substàncies

Un 81% són conscients del perill de fumar un paquet de tabac diari

Pel que fa a la percepció de risc davant el consum, l'alumnat de 14 a 18 anys té la creença que certs comportaments poden dur molts o bastants problemes. S'observa la percepció de comportaments perillosos en el fet de fumar un paquet diari de tabac (81,2%) i en el consum habitual de substàncies com cocaïna en pols (80,7%), heroïna (79,8%) i cànnabis (74,4%).

Quant a la disponibilitat percebuda, un 91,8% considera que pot aconseguir l'alcohol fàcilment o molt fàcilment, i un 89,2% el tabac, seguit per un 59,7% del cànnabis. En relació amb les mesures que es podrien prendre per solucionar el problema de les drogues, la més valorada és l'educació als centres educatius (87,5%), seguida del tractament voluntari de les persones consumidores (78%). La mesura menys valorada fa referència a la legalització de totes les drogues (21,6%).

Addiccions per comportaments

La pandèmia ha augmentat l'ús compulsiu d'internet un 3%

Ha augmentat l'ús compulsiu d'internet: un 19,9% el 2020-2021, contra un 17% el 2018-2019. S'observa més prevalença en les al·lotes (23,4%), enfront dels al·lots (17%). Un 88% ha jugat a videojocs els darrers dotze mesos. L'any anterior, 2018-2019, aquesta dada fou del 81,2%. La prevalença és superior en els al·lots, que representen un 98,5%, respecte de les al·lotes, que suposen un 75,1%.

Quant al joc amb doblers a internet, un 7,4% manifesta que hi ha jugat els darrers dotze mesos (davant el 2018-2019, que va ser un 11,6%). Un 11,4% varen ser homes i un 2,7%, dones. Un 15,2% manifesta que ha jugat amb doblers presencialment el darrer any (enfront del 2018-2019, que va ser un 21,8%). Un 17,7% varen ser al·lots i un 12,3%, al·lotes.

Sobre l'enquesta

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, han presentat els resultats de la darrera enquesta, que es fa cada dos anys des del 1994. L'Enquesta sobre l'Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (Estudes) està promoguda i finançada per la Delegació del govern per al Pla Nacional sobre Drogues amb la col·laboració de les comunitats autònomes. En aquest sentit, Gómez ha destacat que aquests resultats contribueixen a generar l’evidència necessària per poder prendre decisions envers la prevenció i envers la promoció de la salut i els hàbits saludables entre la població més jove.


stats