Educació

Menys deures, més absentisme, més repetidors: per què el fracàs escolar s'acarnissa amb els nois?

Un estudi constata que els nens benestants treuen dos cursos d'avantatge als nens de classe baixa

3 min
Una nena esborrant la pissarra en una escola de Barcelona.

BarcelonaEspanya és el segon país de la Unió Europea amb més abandonament escolar prematur, només per darrere de Romania: el 13,3% dels joves d'entre 18 i 24 anys només tenen l'ESO, tot i que la xifra és molt més elevada entre els homes (16,7%) que entre les dones (9,7%). Encara que les dades –sempre influïdes per la salut del mercat laboral– van millorant, el tema és "de màxima preocupació" entre els països desenvolupats, perquè deixar d'estudiar té conseqüències molt negatives individualment però també col·lectivament. Fins ara, diversos estudis han constatat que el fracàs escolar afecta més els nois que les noies i més els alumnes amb baix nivell socioeconòmic que els més benestants, però ara una nova investigació ha volgut indagar en les causes i les solucions a aquestes diferències. La conclusió de la recerca del Centre de Polítiques Econòmiques d'Esade (EsadeEcPol) és que la poca satisfacció amb l'escola, la menor dedicació als deures i els pocs referents mestres masculins podrien ser variables que expliquen l'abandonament escolar "desproporcionat" entre els nois i entre els alumnes pobres.

La investigació l'han liderat els professors José Montalbán, de la Universitat d'Estocolm, i Jenifer Ruiz-Valenzuela, de la Universitat de Barcelona, a partir del que a Madrid serien les proves de competències bàsiques. S'han fixat en les diferències de gènere i de classe. Pel que fa a l'estatus econòmic, la recerca recull que a tercer de primària (9 anys) un nen de classe alta porta dos cursos d'avantatge a un nen de classe baixa.

En general, els alumnes que treuen més bons resultats en aquests exàmens, en totes les assignatures i en totes les etapes (3r i 6è de primària i 4t d'ESO), són els que tenen un nivell socioeconòmic més alt. I pel que fa al gènere, les noies obtenen millors resultats que els nois en llengua i anglès, tant a primària com a l'ESO, i ells repeteixen curs molt més que elles. Segons les enquestes que es fan en aquests exàmens, els nois també demostren un nivell de satisfacció amb l'escola més baix que el de les noies, fan dues hores menys de deures que les noies i tenen més absències no justificades. Tots tres factors, a més, són especialment inferiors en el cas dels nois amb un nivell socioeconòmic baix, que per exemple fan una hora menys de deures a la setmana que els alumnes de famílies benestants.

Segons la recerca, aquestes diferències de gènere es podrien reduir fins a un 30% si millorés el suport parental i la satisfacció a l'escola entre els nois. Ara bé, a 4t d'ESO, "el marge de millora és incert i reduït, potser perquè ja és massa tard". "Per tant –diuen els investigadors–, per disminuir la repetició escolar per als nois les intervencions [...] tenen una major probabilitat d'èxit en edats més prematures".

Més mestres homes

I què es pot fer, des de primària, per evitar el fracàs i l'abandonament? Els autors de l'estudi proposen més tutories individualitzades –tenen "efectes molt positius" en el rendiment escolar a llarg termini–, millorar l'orientació acadèmica entre els alumnes i més col·laboració entre les famílies i l'escola, perquè això pot tenir un "efecte en el comportament dels alumnes". L'informe argumenta, en aquest sentit, que un experiment a França va constatar que els fills d'un grup de famílies amb pocs ingressos van "millorar el comportament i l'actitud, reduint les absències i les sancions", després que els seus pares anessin a tres reunions sobre com involucrar-se més en l'educació dels menors.

I dues propostes més que afecten directament el col·lectiu docent. La primera: ser conscients que hi ha "biaixos en l'avaluació cap a certs grups que poden implicar conseqüències negatives per al seu rendiment acadèmic". "Els nois, els immigrants i els estudiants de baix nivell socioeconòmic reben notes més baixes dels seus professors fins i tot després de tenir en compte el seu rendiment en proves externes", diu l'estudi. I la segona: aconseguir que hi hagi més professors i mestres homes. "Una major diversitat de gènere i raça en el col·lectiu del professorat podria ajudar a reduir el fracàs escolar dels dos grups d'estudiants més afectats: els nois i els estudiants de baix nivell socioeconòmic", diu l'estudi. Es calcula que a Espanya gairebé el 100% de mestres d'infantil, el 80% de primària i el 72% d'ESO són dones, segons l'informe Sistema estatal d'indicadors de l'educació 2020.

stats