Societat 18/05/2019

¿Fer un màster és sinònim de progressió laboral?

Generalment cursar una formació de tercer grau permet accedir a feines més qualificades i més ben remunerades. Anem a pams!

Esther Escolán
2 min
¿Fer un màster és sinònim  de progressió laboral?

Tot i que la volatilitat del context socioeconòmic ha posat sobre la taula la necessitat de disposar d’experiència prèvia i de 'soft skills' que permetin al professional desenvolupar-se en un entorn global com l’actual, el cert és que com més formació té un candidat més opcions tindrà d’accedir a la feina que anhela. Ho farà, tanmateix, en poc temps, d’acord amb les dades del 'Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios - Edición máster 2017', elaborat per l’Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (OEEU).

El 82,8% de la mostra -6.738 graduats de màster en 50 universitats espanyoles el curs 2013-14- estava treballant. El 49,5% afirmaven, a més, no haver estat mai en situació d’atur des que havia acabat la formació, i el 50% estaven treballant en menys de mig any. Els més ràpids, no obstant, eren els graduats en els màsters dels àmbits d’Enginyeria i Arquitectura, un 53% dels quals ja tenien feina abans d’acabar els estudis. En el bàndol contrari hi trobem els graduats en Arts i Humanitats, un 26% dels quals encara estaven en situació d’atur un any després d’haver-se graduat.

Adequadament qualificats

Arran de l’especialització que se’ls pressuposa, el salari que cobra un graduat de màster sol ser superior a la mitjana, sobretot en graduats en Enginyeria i Arquitectura, amb entre 1.601 i 2.100 euros bruts mensuals, xifra que també assoleixen els graduats en Ciències de la Salut i Ciències Socials i Jurídiques. Al seu torn, els graduats en Ciències cobren entre 1.001 i 1.200 € i els d’Arts i Humanitats, entre 601 i 1.000 €.

L’ajust entre màster i professió també es dona en termes competencials, ja que la formació i el mercat laboral fan especial èmfasi en habilitats com la capacitat per resoldre problemes, gestionar la pressió, aprendre de manera autònoma i l’adaptabilitat. Un 65% opinen que estan adequadament qualificats per a la feina que duen a terme, mentre que un 31% diuen que estan sobrequalificats.

LES XIFRES

41% de graduats de màster creuen que la seva feina s’adequa totalment a la formació

24% opinen que està molt relacionada

19% diuen que no hi ha cap relació

** Barómetro de Empleabilidad y Empleo Universitarios - Edición máster 2017 (OEEU)

ELS MÀSTERS HABILITADORS

Hi ha una sèrie de màsters que, des de l’entrada de l’Estat a l’EEES, ja no només suposen una correlació total entre formació i ocupació, sinó que són imprescindibles per a l’exercici professional de certes professions. Són els màsters habilitadors, necessaris per exercir com a advocat i procurador de tribunals; arquitecte; capità de la marina mercant; enginyer aeronàutic; enginyer agrònom; enginyer de camins, canals i ports; enginyer de mines; enginyer de monts; enginyer de telecomunicacions; enginyer industrial; enginyer naval i oceànic; psicòleg general sanitari i professor de secundària, batxillerat, formació professional i escoles d’idiomes.

stats