Societat 27/10/2018

L’impacte del canvi climàtic va des de l’aigua al turisme

C. T.
2 min
L’aigua és un dels àmbits més afectats pel canvi climàtic.

Palma“En l’àmbit mundial, les Illes són reconegudes com una de les àrees més vulnerables al canvi climàtic, tant per l’increment del nivell de la mar previst, que afavorirà episodis d’inundació de la costa, com per l’increment de les temperatures i la disminució de les precipitacions. En aquest sentit, les Illes Balears no tenen una elevada altitud en la major part del territori que constitueixi una barrera natural davant, per exemple, els impactes derivats de l’increment del nivell de la mar”.

D’aquesta manera adverteix la publicació Full de ruta per a l’adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears de la fragilitat dels territoris insulars davant el canvi climàtic.

Set àrees d’impacte

L’estudi presenta l’anàlisi de riscos climàtics sobre les set àrees d’actuació identificades com les més rellevants: aigua, energia, medi natural, primari, salut, territori i turisme.

L’anàlisi revela que el nivell de vulnerabilitat és d’una magnitud semblant per a la major part dels sectors, amb petites diferències entre ells. El risc és moderat en l’actualitat i alt a llarg termini. L’àmbit més vulnerable és el de l’aigua, amb risc extrem a llarg termini.

A mitjà termini (anys 2025-2055), gairebé tots els sectors presentaran un nivell de risc significatiu, a excepció del sector energètic, que es quedarà en valors moderats. L’aigua i el medi natural, com ja s’ha indicat, passaran a un risc significatiu, mentre que el sector de la salut guanya importància en comparació amb el sector del territori.

A llarg termini (anys 2056-2086), el medi natural deixarà d’estar entre els sectors prioritaris. L’aigua, el territori i la salut continuaran sent una prioritat. A més, el turisme estarà en tercera posició quant a riscos assumits (alts) i prioritat d’intervenció.

stats