Territori
Societat 19/09/2023

El Govern de Prohens ratifica la negativa al macroparc solar de Son Bonet

La Comissió Balear de Medi ambient desestima el recurs de l'organisme aeroportuari i li recorda que no va ser diligent en el tràmit

3 min
Protesta de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd

PalmaLa Comissió Balear de Medi Ambient, ara presidida pel nou equip de Marga Prohens, ha mantingut el mateix criteri que l'anterior respecte del macroparc solar de Son Bonet i ha desestimat amb contundència el recurs d'Aena, el qual intentava reobrir l'expedient d'avaluació ambiental per mantenir viu el projecte. Red Eléctrica Española, competent en el transport d'energia, va arxivar aquest projecte perquè Aena no havia aconseguit el preceptiu informe d'impacte ambiental en el temps que fixa la normativa.

El recurs de l'organisme que gestiona els aeroports de tot l'Estat atribuïa a la Comissió Balear de Medi Ambient la responsabilitat d'un tràmit que es va allargar en el temps i que era imprescindible per aconseguir la llum verda de Red Eléctrica per fer la instal·lació. Però la Comissió es mostra inflexible i recorda a Aena que no va ser diligent en la tramitació, com a reacció a les acusacions de l'organisme estatal, que va intentar responsabilitazar la Comunitat Autònoma del seu fracàs amb el parc de Son Bonet.

La presidenta provisional de la Comissió Balear de Medi Ambient, Maria Paz Andrade –és la directora general de Coordinació i Harmonització Urbanística–, assegura que la paralització del tràmit s'ha d'atribuir a Aena, ja que "s’estava a l’espera de documentació" per part seva. A més, assegura en l'escrit de desestimació que l'organisme aeroportuari va rebre dues advertències per escrit en què se li demanava documentació, amb sengles terminis de tres mesos per aportar-la. "Aquesta Administració no vulnera el principi de celeritat tal com suggereix la recurrent, ni tampoc s’infringeix el principi de bona fe, ja que aquesta part va concedir a l’interessat temps suficient per poder esmenar aquelles deficiències que li havien estat reclamades", explica Medi Ambient.

A més, Aena també va sol·licitar en el seu recurs que el tràmit d'avaluació ambiental no s'arxivàs, sino que es mantingués viu. En aquest sentit, l'Administració li recorda que el seu informe en el cas d'un parc fotovoltaic és preceptiu, però que és només part d'un expedient que tramita la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, que és l'organisme competent. "Per tant, una vegada que el procediment substantiu d’autorització del projecte finalitza (pels motius que sigui: caducitat, desistiment, inviabilitat jurídica...), el procediment d’avaluació ambiental perd el seu objecte i aleshores també finalitza", sentencia l'escrit que firma Maria Paz Andrade.

La Comissió Balear de Medi Ambient nega cap responsabilitat en la paralització del tràmit d'avaluació ambiental, que és un document imprescindible per poder instal·lar un megaparc solar, i en deriva tota la responsabilitat a Aena. A més, li recorda que una vegada s'arxiva per part d'Energia el seu expedient, no hi ha possibilitat legal de mantenir vives les expectatives, sinó que hauria de tornar iniciar la petició.

La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va denegar l'autorització perquè l'empresa gestora dels aeroports espanyols, que preveia ocupar prop de 20 hectàrees amb la instal·lació de 32.000 panells solars i que originava un fort rebuig veïnal, no va aconseguir el preceptiu informe ambiental. I, segons Medi Ambient, no se li va resoldre perquè no va aportar tota la documentació necessària. Davant tot plegat, Red Eléctrica Española, que és competent en matèria de transport de l'energia, no podrà autoritzar la connexió entre el parc de Son Bonet i la xarxa general, motiu pel qual el projecte queda ajornat.

Ara Aena pot acudir als tribunals o tornar a iniciar tota la tramitació. De moment, els veïns asseguren que no abaixen la guàrdia. El portaveu del col·lectiu Pulmó Verd, Manel Gomáriz, afirma que "nosaltres tenim clar que si volen posar plaques tenen tot l'aeroport de Sont Sant Joan per fer-ho. No s'enten aquesta obessió de voler construir unes impactants instal·lacions en un entorn verd que és utilitzat per centenars de persones. Agraïm que l'Administració autonòmica de moment hagi vetllat per nosaltres", afirma.

stats