Territori
Societat 11/06/2024

El Govern obre la porta a permetre concerts i esdeveniments turístics al litoral

El Decret de simplificació administrativa ho deixa en mans dels ajuntaments

3 min
Son Real, l’única finca pública que permet la caça del tord amb filats

PalmaEls concerts i altres grans esdeveniments es podran dur a terme a les zones naturals del litoral sense la intervenció dels tècnics autonòmics per autoritzar-los, gràcies a la modificació normativa que inclou el Decret de simplificació administrativa del Govern. L'article 17 de la nova norma, que el Parlament ha de validar aquest dimarts, recull una desregulació de les activitats al domini públic marítim i terrestre que ha sorprès diferents especialistes, ja que l'autorització d'esdeveniments en aquesta zona ha d'incloure un informe específic dels òrgans competents.

L'argument que ha trobat l'Executiu de Marga Prohens per permetre aquesta excepcionalitat és l'interès turístic dels esdeveniments o activitats. Com a requisit, es considera suficient que el Consell de Govern en delegui el control als ajuntaments. Una font propera a l'Executiu, i coneixedora de l'elaboració de la norma, ha admès que hi havia "alguna petició específica". Dit d'una altra manera, l'article respon a situacions viscudes en un passat recent. Sense que aquesta font ho hagi confirmat, l'escenari més semblant que descriu l'esmentat article del decret és la petició anual de l'Ajuntament de Santa Margalida per fer el Reggaeton Beach Festival. Amb la normativa existent fins ara, els tècnics especialistes en litoral, integrats ara dins la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua, han d'emetre un informe que asseguri que no hi ha afectació a la zona de domini públic. A més, en el cas de Santa Margalida, en trobar-se dins un espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000, aquest informe s'ha de completar amb un altre d'un tècnic de Medi Ambient.

Aquesta realitat ja ha canviat i a partir de la propera cita del Reggeaton Beach, si Santa Margalida aconsegueix la delegació de funcions que marca l'article –només depèn de la voluntat política del Consell de Govern– l'esdeveniment es podrà fer sense passar pels informes tècnics habituals. Sempre que "els ajuntaments dels municipis costaners interessats" acreditin que "disposen de la capacitat tècnica i de gestió adient per a l'exercici de la competència", diu el text de la norma.

Així mateix, la Conselleria del cicle de l'Aigua i la Mar podrà exercir les funcions de "coordinació, supervisió, inspecció i qualsevol altra sobre l'actuació municipal que siguin inherents a la delegació de competències" i podrà demanar els informes emesos per l'Ajuntament en cas que hi hagi qualsevol dubte. Però si no ho fa, l'actuació es podrà dur a terme sense problemes.

Declaració responsable també al litoral

Un altre aspecte que també preveu el nou decret és la incorporació de la figura de declaració responsable a diferents obres, "activitats i instal·lacions legalment implantades a la zona de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre". Això significa que es podran començar a fer sense esperar una autorització expressa com fins ara. L'únic requisit que s'imposa és que les intervencions "no comportin, d'acord amb el Reglament general de costes, increment de volum, alçada o superfície, ni canvi d'ús", diu l'article 18.

D'aquesta manera, es podran dur a terme obres i actuacions simplement amb una comunicació a l'administració competent, sempre que la instal·lació on es facin compleixi amb la normativa. Així, un ajuntament podrà arreglar les instal·lacions de vigilància, però també un empresari de restauració podrà fer obres sense autorització específica si té la concessió en regla. El mateix criteri s'aplica "als equipaments d'esports nàutics, les instal·lacions desmuntables que permetin la realització d'espectacles públics i activitats recreatives de temporada, o les instal·lacions esportives descobertes".

En la mateixa línia, es podran dur a terme "acampades o campaments autoritzats amb instal·lacions desmuntables, en els termes que es determinin reglamentàriament o en la normativa sectorial que sigui aplicable".

stats