Urbanisme
Societat 01/09/2023

El GOB reclama a l'ADT que actuï sobre els aparcaments il·legals en sòl rústic a Alcúdia

El lletrat del GOB, Josep Alonso, ha lamentat que la situació es perpetuï des de fa més d'una dècada

3 min
La portaveu del GOB, Margalida Ramis, acompanyada d'activites d'Alcúdia

PalmaEl GOB ha reclamat a l'Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca una "actuació immediata" sobre els aparcaments il·legals en sòl rústic al municipi d'Alcúdia. L'organització ecologista ha assenyalat que el mes d'agost del 2022 ja presentaren una denúncia a l'ADT en relació amb les finques rústiques d'Alcúdia "ocupades per aparcaments il·legals promoguts per l'Ajuntament", que es trobaven en sòl rústic i sòl rústic protegit.

Segons han explicat, els aparcaments no disposaven del títol habilitant d'activitats i incomplien la normativa d'accessibilitat, fet que va motivar la denúncia per tal que l'Agència de Defensa del Territori consideràs el GOB com a part interessada i aixecàs carta d'inspecció. Així, l'ADT hauria reclamat a l'Ajuntament i al Consell de Mallorca els antecedents administratius i hauria obert un expedient disciplinari urbanístic.

D'aquesta manera, el GOB exigia també a l'ADT una "investigació profunda" en tot el terme municipal. Malgrat tot, l'organització ha lamentat que no han rebut cap notificació per part de l'ADT. Igualment, han assegurat que tenen constància que el regidor d'Urbanisme va remetre un decret el 21 de març passat a través del qual es decretava el cessament immediat de l'ús de l'aparcament en tres parcel·les.

En aquest sentit, el lletrat del GOB, Josep Alonso, ha recordat que el darrer Pla de Mobilitat aprovat per l'Ajuntament d'Alcúdia no considera l'aparcament en qüestió com a equipament municipal i tampoc ha estat declarat com a Bé d'Interès General. Per aquest motiu, la il·legalitat de l'aparcament de 20.000 metres es perpetua des de fa més de deu anys, "sense que cap govern municipal hi faci res". De fet, l'advocat ha lamentat que el Consistori continuï generant oferta turística sense que Alcúdia disposi dels equipaments necessaris per atendre el gran volum de turistes els mesos d'estiu. "És un model insostenible i, per això, recorren a actuacions il·legals per poder-ho sostenir", ha criticat.

Amb tot, han lamentat que un dels aparcaments està en ús i no s'ha complert el cessament. En aquest sentit, han recordat que s'ha mantingut l'ús provisional d'altres parcel·les per "raons imperioses que demana l'interès públic, vista la imminència de la temporada estival", segons el decret. Per tot plegat, el GOB ha indicat que, tenint en compte que gairebé ha finalitzat la temporada amb l'ús efectiu de pràcticament la totalitat dels aparcaments denunciats, ha decidit demanar a l'Agència de Defensa del Territori que actuï sobre aquesta situació "de manera immediata".

L'ADT afirma que Alcúdia no té delegades les competències a l'Agència

L'Agència de Defensa del Territori s'ha pronunciat sobre la denúncia del GOB i ha recordat que l'Ajuntament d'Alcúdia no té delegades les competències en sòl rústic a l'Agència i, per aquest motiu, només pot actuar per subrogació en les competències municipals si l'Ajuntament en qüestió no actua.

Pel que fa a la denúncia del GOB, concretament, l'oficina dependent del Consell de Mallorca ha apuntat que varen aixecar acta d'inspecció en totes les parcel·les denunciades i varen enviar el corresponent requeriment previ a l'Ajuntament perquè actuàs. En aquest sentit, l'ADT ha afegit que el Consistori va contestar acreditant que havia iniciat el corresponent expedient d'infracció urbanística, "per la qual cosa l'Agència ja no té cap competència per continuar actuant", han explicat. Finalment, l'Agència ha dit que també va ser degudament comunicat al GOB com a entitat denunciant.

stats