Societat 16/02/2019

L’energia positiva que ajuda a créixer les plantes

L’empresa mallorquina Global Cen proposa un nou sistema de mesurament del camp elèctric natural amb aplicacions pràctiques en l’agricultura, el medi ambient i la salut

Enric Culat
6 min

IGUAL QUE PASSA amb el camp magnètic i el camp gravimètric, el camp elèctric és omnipresent, prové de la terra, té un origen endogen i, tot i que pot alterar-se per l’activitat humana, és eminentment un camp natural i terrestre. Si ens passejam pel camp amb una brúixola a la mà, l’agulla s’orientarà a causa del camp magnètic. Si ho feim amb elèctrodes, llavors trobarem valors elèctrics a la superfície de la terra. De fet, és molt fàcil comprovar-ho: basta posar dos elèctrodes en el sòl i amb un voltímetre observar que hi ha una diferència de potencial. A la terra sempre hi ha electricitat; es tracta d’un paràmetre ambiental que afecta la vida, especialment les plantes. Fins ara, amb els mètodes de mesurament que existien, quasi no es podien detectar canvis elèctrics dins un espai petit. Actualment, les noves tecnologies ja permeten observar variacions importants en molt poc espai de terreny.

AIXÒ ÉS EL que fa l’empresa Global Cen: mesurar el camp elèctric natural (CEN) per trobar-ne aplicacions en l’agricultura, el medi ambient i, en el futur, potser també en l’àmbit de la salut. Així doncs, aquesta empresa mallorquina ha trobat un sistema innovador que ajuda a intensificar la producció agrícola amb un consum de recursos més sostenible, contribueix a ‘corregir’ de manera efectiva l’impacte humà sobre la natura i està en procés de desenvolupament d’altres aplicacions per millorar la salut i el benestar de les persones. Transcorreguts quatre anys dedicats bàsicament a fer proves de recerca, l’empresa ha donat a conèixer els seus avanços després de guanyar el Premi Emprenedor XXI de CaixaBank, que s’han atorgat aquesta setmana en una cerimònia celebrada al CaixaFòrum Palma. Aquests premis tenen la col·laboració del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, a través d’ENISA, Empresa Nacional d’Innovació, i de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), dependent de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

GLOBAL CEN TÉ la seu a Santa Maria del Camí (Mallorca), des d’on treballa un equip de quatre persones (un geòleg, un biòleg, un geògraf i un geofísic). També hi ha un grup de dotze promotors que s’han anat incorporant a l’empresa en successives ampliacions de capital. Es tracta de socis amb perfil tècnic i compromesos amb el projecte des de diferents vessants (hi ha enginyers industrials, de camins, professors d’universitat, emprenedors, empresaris agrícoles, geòlegs, biòlegs, geògrafs, geofísics, etc.) José Martí és el CEO de Global Cen i admet que “tot i que fa quatre anys que estam en marxa, fins ara no ens havíem donat a conèixer, pensant justament en com ens donaríem a conèixer, cosa que després del premi aconseguit aquesta setmana és evident que hem de fer”.

ELS DARRERS ANYS, l’empresa ha tingut temps d’aprofundir, doncs, en els coneixements que envolten el CEN, les possibilitats i aplicacions d’aquest paràmetre ambiental que els geòlegs i geofísics ja coneixien prou bé i que ara, gràcies a la tecnologia desenvolupada a Global Cen, podran visualitzar d’una manera molt més evident. El quid de la qüestió radica a mesurar aquest camp elèctric d’una manera determinada i que tot el coneixement adquirit serveixi per perfeccionar el sistema per tal d’obtenir la informació. En aquest sentit, Martí explica que “el camí a seguir el teníem molt clar: certificar aquest coneixement, les hipòtesis, validar unes primeres aplicacions i, a partir d’aquí, consolidar el projecte. L’objectiu ara és convertir-nos en referència de les aplicacions d’aquesta nova informació, i en tots els àmbits possibles: agricultura, medi ambient i salut. Volem estudiar tot el que tingui a veure amb aquest camp elèctric natural, però són línies de feina que impliquen molts de recursos”, admet el CEO de Global Cen.

EN AQUEST SENTIT, l’empresa ja ha invertit quasi mig milió d’euros en recerca i desenvolupament i fins ara només s’ha dedicat a investigar les aplicacions en agricultura i medi ambient. Amb les aportacions dels socis s’ha pogut fet una ampliació de capital per valor de 350.000 euros. A més, el CEDTI -dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats- els va concedir un ajut a través del programa Neotec per desenvolupar les aplicacions agrícoles del projecte. Aquest suport va implicar un finançament del 60% amb 140.000 euros. Amb la intenció d’anar ampliant capital, Global Cen ja ha passat tres rondes d’inversió des que es va constituir la societat.

COM AFECTA A l’agricultura el camp elèctric natural de la terra? Martí explica que a les plantes “no els és igual” estar en una zona amb un potencial elèctric determinat, major o menor, que no tenir-ne. Per observar aquestes petites diferències en molt poc espai de terreny, cal una tecnologia especial, perquè amb els elèctrodes tradicionals no es pot detectar. A nivell de la superfície terrestre, el camp elèctric té una forma sinuosa configurada per unes determinades condicions de potencial, baix o alt. Martí argumenta que “amb la informació pertinent al nostre abast sobre el camp elèctric podrem saber el lloc exacte on les plantes creixeran més o tindran més dificultats per desenvolupar-se”.

PER AIXÒ, LES primeres passes que ha fet Global Cen han estat dins l’àmbit agrícola, dissenyant mapes abans de sembrar les plantes per determinar les zones on hi haurà les condicions més favorables, respectant, però, els criteris tradicionals geomètrics (alineacions, passadissos, etc.), perquè no es pot sembrar aleatòriament, però sí delimitar la millor posició de les plantes per optimitzar-ne el creixement. Així doncs, el CEN pot condicionar el marge de distància dels passadissos: si han d’estar a 0,90 centímetres o si han d’estar a 1,20 centímetres, per posar-ne un exemple. D’una petita diferència i de l’orientació de les parcel·les respecte del nord, en pot dependre una producció agrícola major o menor.

GLOBAL CEN JA ha fet proves amb ceps en una parcel·la experimental del campus de la UIB per estudiar la correlació entre les condicions del camp elèctric i el flux de saba. Les proves s’han realitzat mitjançant un conveni de col·laboració amb l’àrea de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia de la UIB, sota la supervisió del doctor Hipólito Medrano. També hi ha un altre conveni en marxa, en aquest cas amb el departament de Geofísica de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Amb vista al futur, Global Cen pretén arbitrar un sistema de franquícies i crear una xarxa de col·laboradors, els encarregats de desenvolupar el negoci, que faran servir els equips de mesurament del CEN cedits per l’empresa mallorquina. La informació després serà interpretada amb els softwares i programes de Global Cen per poder dissenyar els mapes de cultiu corresponents, adaptats a les característiques de cada terreny. “La nostra intenció -apunta Martí- és que tots els equips tècnics siguin econòmics i fàcils d’implementar, de manera que puguem acostar la tecnologia a les empreses i als agricultors que ara mateix ni s’ho plantegen, és a dir, que siguin d’utilitat també per a persones que no són enginyers agrònoms i així optimitzar els sistemes de reg”.

L’AGRICULTURA ÉS NOMÉS un dels vessants del projecte, però encara n’hi ha dos més: medi ambient i salut. Global Cen ha inventat un elèctrode que permet mesurar el potencial elèctric sobre el paviment del sòl. Fins ara, per mesurar el camp elèctric s’havien d’enterrar els elèctrodes dins el sòl, amb una solució que requereix un dispositiu complex. Els elèctrodes desenvolupats per l’empresa de Santa Maria funcionen per contacte, simplement recolzats al terra, i proporcionen valors de potencial en el mateix moment en paviments diversos com formigó i asfalt. La detecció de potencial elèctric en paviments permet establir mapes de zones en les quals pot haver-hi contaminació per hidrocarburs per culpa de filtracions de tancs, dipòsits o canonades. El camp elèctric natural s’altera per la presència d’aquests contaminants i això fa que Global Cen ho pugui visualitzar. Es tracta d’una informació que pot ser molt útil i valuosa per a determinades empreses dedicades al transport i emmagatzematge d’hidrocarburs.

FINALMENT, EN L’ÀMBIT de la salut hi ha evidències d’afecció del camp elèctric en l’organisme humà, però cal encara una investigació més formal i rigorosa, segons puntualitza el CEO de Global Cen, per tal de desenvolupar un projecte i possibles aplicacions. En aquest camp, l’empresa té el suport del laboratori de bioelectromagnetisme de la Universitat Politècnica de Madrid, amb un acord de col·laboració “que posarem en pràctica quan tinguem fonts suficients”, precisa Martí. “Sabem que el camp elèctric natural pot provocar alguna afecció, però en principi pensam que no causa problemes greus a curt termini”, afegeix sobre la qüestió. Respecte de les passes a fer en el futur, el responsable de l’empresa diu que “cal continuar consolidant el projecte. El Premi Emprenedor XXI ha estat molt important per a nosaltres, esperam que ens doni visibilitat i suposi una empenta per aconseguir tots els objectius”.

stats