Societat 04/05/2020

Educació preveu que el proper curs s'alterni l'ensenyament presencial i en línia

La Conselleria enllesteix el protocol de desescalada progressiva en l'àmbit educatiu

Ara Balears
4 min
La Conselleria d'Educació ha fet arribar el Protocol de desescalada a diferents col·lectius de la comunitat educativa

PalmaLa Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca ha enviat aquest dilluns l'esborrany del protocol de desescalada progressiva en l'àmbit educatiu a diferents col·lectius de la comunitat educativa. Un dels punts que preveu aquest document, segons ha informat la Conselleria mitjançant un comunicat, és alternar "torns presencials i ensenyament en línia". El protocol estableix que el retorn a les activitats presencials als centres educatius ha de complir diferents objectius primordials.

En primer lloc, planificar el retorn progressiu i ordenat a les aules, amb garanties sanitàries en relació amb el covid-19. Per això, s'haurà d'incidir en el treball organitzatiu dels claustres, també pel que fa a la coordinació pedagògica del període de reobertura. La Conselleria també ha destacat la necessitat d'"organitzar l'acollida i garantir l'acompanyament tutorial i emocional de l'alumnat", així com de "refer el vincle educatiu i acadèmic". En aquest cas, el format que es preveu és de "torns presencials alterns amb ensenyament en línia".

"S'ha de prestar prioritat a l'acollida socioemocional de l'alumnat i a la identificació dels alumnes que hagin patit una situació d'especial dificultat", diu el comunicat. Segons la Conselleria, la situació sanitària fa que el pròxim curs no pugui "ser considerat un període lectiu ordinari" i que estigui sotmès "a limitacions que han d'estar ben organitzades".

Fases de desescalada

El document preveu la desescalada en quatre fases, de dues setmanes de durada cadascuna.

Fase 1 o inicial

Durant aquesta etapa, tots els tràmits administratius es faran de manera telemàtica. També s'informarà els treballadors dels centres de les pautes per a l'inici de les classes, adaptades a les edats. Hi haurà un protocol d'actuació per a docents davant alumnes amb problemes de salut i pautes per identificar problemes emocionals d'infants i famílies derivats del confinament. A més, s'assessorarà els professors, sobretot d'Infantil i Primària, sobre com explicar el que ha passat i com s'haurà de funcionar a partir d'ara.

Els equips directius i el personal d'administració tornaran a l'activitat presencial com a mínim set dies abans de l'inici de la fase 2, per organitzar la neteja i la desinfecció dels espais i planificar els serveis educatius. A més, l'equip directiu haurà d'elaborar un pla de retorn a les activitats educatives presencials i remetre'l a Inspecció Educativa.

Fase 2 o intermèdia i fase 3 o avançada

El professorat que hagi de dur a terme activitats educatives presencials haurà de tornar abans que comencin, amb temps suficient per organitzar el retorn dels alumnes i preparar l'espai, a més de dur a terme simulacres de rutines per a les entrades i sortides, les coes i les distàncies de seguretat.

A la fase 2 es reprendran les activitats presencials següents: reforç per a l'alumnat de segon curs dels cicles de grau mitjà i superior d'FP, segon de Batxillerat, quart d'ESO i darrer curs dels ensenyaments de règim especial en grups amb un màxim de 12 alumnes. L'assistència serà voluntària.

També començaran les activitats educatives per a l'alumnat d'Educació Infantil en els casos que els dos progenitors puguin justificar problemes de conciliació familiar i laboral o per raons de protecció dels infants, mantenint la capacitat de quatre metres quadrats per alumne. Les ràtios seran tres nadons de 0-1 any, quatre infants d'1-2 anys, sis infants de 2-3 anys i 12 infants de 3-6 anys.

Els centres podran organitzar activitats de reforç presencial per a alumnes de la resta de nivells educatius –Primària, ESO, Batxillerat i FP– que no necessitin segons el criteri dels equips educatius. Els grups seran reduïts i es mantindran les mesures de seguretat recomanades. L'assistència de l'alumnat serà voluntària.

Fase 4 o de nova normalitat

L'activitat educativa es reprendrà amb normalitat a tots els nivells educatius, així com el transport escolar, el servei de menjador i les activitats extraescolars. Malgrat que se suprimiran les limitacions de fases anteriors, se'n mantindran algunes de distanciament físic, higiene i protecció individual.

Entre altres accions que es preveuen, les ràtios es reduiran per garantir el distanciament físic de dos metres entre alumnes –quatre metres quadrats per alumne– i es podrà organitzar l'assistència per dies alterns o torns. Es modificaran els horaris d'entrada als centres per fer-la escalonada i evitar aglomeracions i els horaris es flexibilitzaran, amb la possibilitat de fer torns de matí i horabaixa.

Les hores de permanència en el centre del professorat es limitaran a les activitats lectives presencials, mentre que la resta de la jornada es durà a terme de manera telemàtica, sempre que sigui possible. S'organitzaran torns per al temps d'esplai en el pati, diferenciats per edats en franges horàries diferents. Si és necessari, es delimitaran zones amb una capacitat que garanteixi el distanciament.

Pla de retorn a les activitats educatives presencials

Abans de retornar a l'activitat educativa presencial, cada centre educatiu haurà d'elaborar un pla de contingència adaptat a la seva realitat per assegurar el compliment de les indicacions de les administracions sanitàries i educatives per fer front al covid-19. L'equip directiu, juntament amb el professor responsable de riscos laborals del centre, elaborarà el pla, el qual inclourà els aspectes organitzatius, de formació del personal i de l'alumnat, així com d'informació a la comunitat educativa. El pla analitzarà la situació del centre quant a espais, professorat, horaris i accessos, i també inclourà la proposta d'organització per incorporar l'ensenyament mixt, presencial i a distància. La proposta educativa s'ajustarà a les activitats que no involucrin el contacte físic ni el fet de compartir materials.

Modificació del calendari d'admissió de música i dansa

La Conselleria d'Educació també ha publicat aquest dilluns la modificació del calendari d'admissió i matriculació per al curs 2020-2021 dels alumnes dels ensenyaments artístics professionals i elementals de música i dansa. Entre les novetats del nou calendari destaca que els processos d'inscripció a les proves i la matriculació als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa es faran per primera vegada en línia, de manera telemàtica i a través de la pàgina web de cada centre. El lliurament de la documentació que acompanya la inscripció o la matrícula es farà mitjançant correu electrònic. Si les condicions sanitàries ho permeten, les proves d'accés previstes per al mes de setembre seran presencials.

Del 8 al 30 de juny es podrà fer la inscripció telemàtica a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, així com reservar plaça per als alumnes oficials i sol·licitar reingressos o trasllats d'expedients. El 2 de juliol es farà la publicació provisional de les llistes d'admesos, i el 6 de juliol, la definitiva.

stats