Societat 21/09/2018

Un 73,6% dels aqüífers de les Illes estan en risc

Segons la revisió del Pla Hidrològic del Govern, aquesta xifra ha augmentat un 20,2% respecte a 2015.

Ara Balears
2 min
La qualitat de l'aigua a les Illes ha empitjorat.

PalmaEl Consell de Govern ha aprovat la revisió del Pla Hidrològic de Balears, que haurà de ser aprovat pel Consell de Ministres. Segons les dades de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, un 73,6% dels aqüífers de les Illes estan en situació de risc o de no complir les condicions quantitatives i qualitatives que fixa la Directiva Europea de l'Aigua per a 2027 (o fins a 2033 per la seva dificultat per recuperar-se). Només un 26,4% de les masses d'aigua subterrània de Balears es considera sense risc.

Els aqüífers sense risc eren un 46,6% en 2015, dada que deixa palesa la tendència negativa que el Pla Hidrològic vol revertir, perquè el nombre d'aqüífers en risc ha augmentat un 20,2%. Un 5,7% són els que estan en pitjor situació, percentatge que era del 3,3% l'any 2013, entre els quals es trobaven masses contaminades per nitrats i altres salinitzades.

L'aprovació d'aquesta revisió evitarà una multa europea a les Illes, ja que compleix amb el compromís adquirit pel Govern amb la Comissió Europea de corregir deficiències en qüestions com la manca d'un estudi de pressions, d'avaluació del cicle de l'aigua i de seguiment de l'estat de les masses d'aigües superficials. També mancaven mesures per reduir la contaminació per nitrats i, sobretot, de protecció de les masses d'aigua subterrània que pateixen explotació.

La revisió del Pla Hidrològic de Balears 2015-21 inclou l'aplicació de 344 mesures de gestió, de les quals un 80% ja s'apliquen en l'actualitat, per millorar la situació i la gestió de l'aigua. Entre aquestes mesures hi figura la prohibició de nous pous en masses amb sobreexplotació. En aquests aqüífers es podran atorgar concessions excepcionalment de fins a 10.000 m³ anuals per a explotacions agràries preferents, sempre que la massa d'aigua mostri una tendència a la millora.

El pla augmenta els requisits per a l'obtenció de drets, amb l'obligació de presentar la cèdula d'habitabilitat per obtenir la concessió de subministrament d'ús domèstic en sòl rústic

També s'estableix l'obligació d'utilitzar aigua dessalada per a ús urbà en els nuclis on no es compleixen els requisits mínims sanitaris amb accés a la xarxa. Per evitar la intrusió marina i la salinització es prohibeixen els sondejos d'aigua marina a distàncies superiors a 100 metres, i les noves explotacions d'aigua dolça a 800 metres de la línia de costa a Mallorca i a 500 metres a la resta, llevat que la massa no estigui connectada amb la mar.

Es reserva aigua amb finalitats ambientals, de manera que els excedents actuals de la massa de les Fonts Ufanes arribin a l'Albufera.

També es prohibeix la concessió d'autoritzacions o concessions d'aigües soterrànies per a instal·lacions esportives de reg de tres hectàrees o més. Aquestes infraestructures només podran satisfer la demanda d'aigua amb aigües residuals regenerades o dessalades, amb ús prioritari de les depuradores.

stats