Societat 08/02/2019

El Consell de Ministres aprova el Pla Hidrològic de les Illes Balears

Es tracta d'una revisió del Pla aprovat el 2015 que incorpora determinades millores i reforça la incorporació en la Directiva Marc de l'Aigua

Ara Balears
2 min
RECURSOS El majoritari són les aigües subterrànies; en segon lloc, els embassaments.

PalmaEl Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant un reial decret, el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Es tracta d'una revisió del document aprovat el 2015 que incorpora determinades millores i reforça la incorporació en la Directiva Marc de l'Aigua.

Tot i que la preparació del pla hidrològic de les Balears és competència exclusiva de la comunitat autònoma, correspon al govern espanyol l'aprovació final, a partir de l'informe previ del Consell Nacional de l'Aigua, segons ha recordat el Ministeri per la Transició Ecològica en un comunicat.

Després de l'aprovació inicial pel Consell de Govern balear, el setembre de 2018, el Consell Nacional d'Aigua va informar un mes després favorablement sobre la proposta. En l'elaboració d'aquest pla s'han seguit les prescripcions tècniques del Decret llei de 2015 pel qual s'aprova la Instrucció de Planificació Hidrològica per a la demarcació hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears, així com el procediment d'avaluació ambiental estratègica.

El Pla recull les condicions per a la realització de les infraestructures hidràuliques promogudes per l'administració central de l'Estat i disposa que seran sotmeses a una anàlisi sobre la viabilitat tècnica econòmica i ambiental per part de l'administració general de l'Estat abans de la seva realització. Així, s'estableix que la construcció queda supeditada a la normativa vigent sobre avaluació d'impacte ambiental, a les disponibilitats pressupostàries i als corresponents plans sectorials, quan la normativa específica així ho preveu.

El contingut complet del Pla estarà disponible a la pàgina web de la comunitat autònoma, així mateix la part normativa i els annexos es publicarà al Butlletí Oficial de les Balears (BOIB). Una vegada que entri en vigor, quedarà sense efectes a l'anterior Pla Hidrològic de les Balears de 2015.

L'aprovació final pel govern dels plans hidrològics culmina la necessària coordinació de les competències autonòmiques per a l'elaboració i la revisió dels plans hidrològics de les conques que discorrien íntegrament en el seu territori, amb la política hidràulica estatal.

stats