Societat 06/01/2023

Científics comproven que la piuladissa dels ocells redueix l'ansietat i la paranoia

Els efectes del cant dels ocells sobre l'estat d'ànim augmenten si hi ha més diversitat de sons

3 min
Un ocell, potser es una merla, no ho puc assegurar en una barna d'un pis a Barcelona. NATURA URABANA. Herba a la ciutat, creixent i fent-se lloc a tot els racons. ARACOVID19, Diari ARA, Marc Rovira

Fa poc més de 50 anys Pau Casals va interpretar davant l’assembla de les Nacions Unides i amb un solo de violoncel El cant dels ocells, una cançó popular catalana que es va convertir, d’aquesta manera, en tot un símbol mundial de pau i llibertat. Ara, cinquanta-un anys més tard d’aquella efemèride, un grup de recerca del Max Plank Intitute de Tübingen encapçalat pel neurocientífic Emil Stobbe, juntament amb col·laboradors d’altres centres de recerca alemanys, ha demostrat que la piuladissa dels ocells redueix l’ansietat i afecta positivament l’estat d’ànim de les persones, unes condicions emocionals que, tot i que potser no es relacionen directament amb la pau i la llibertat, sens dubte les afecten, ja que influencien en la salut mental.

Ja fa temps que se sap que l’ambient influeix en el benestar psicològic, uns efectes que han estat comprovats diverses vegades des de fa més d’una dècada per diferents grups de recerca en diverses condicions. Per exemple, l’any 2019 un grup d’investigadors estatunidencs, canadencs i suecs va demostrar que el contacte amb la natura millora el rendiment cognitiu. I fa just un any, el 2021, un equip de científics italians va publicar una revisió bibliogràfica en què es recullen més 100 treballs científics que indiquen que els estudiants que mantenen contactes curts però regulars amb la natura milloren el rendiment acadèmic, pels efectes que la natura té sobre les funcions cognitives i, molt especialment, sobre l’estat d’ànim.

Piuladissa versus trànsit

Tanmateix, la major part dels treballs publicats fins ara han analitzat els efectes de la natura sobre la salut mental de manera general, sense diseccionar-ne els components. En aquest treball, que Stobbe i els seus col·laboradors han publicat a la revista Scientific Reports, s’han fixat en els efectes que pot tenir sentir cantar els ocells sobre l’estat d’ànim. Per comprovar-ho, van demanar a 295 voluntaris que escoltessin durant sis minuts com piulaven uns ocells mitjançant uns enregistraments i van comparar-ho amb l’escolta de sons urbans. En tots dos casos, hi havia enregistraments complexos, amb una gran varietat d’ocells piulant o amb diversos sons urbans combinats, i altres de més senzills, amb un sol ocell o un únic so urbà.

Abans de fer-los escoltar aquests sons, els investigadors van fer un test psicològic als voluntaris per avaluar el seu rendiment cognitiu i quin era el seu estat mental, especialment pel que fa a símptomes d’ansietat, depressió i paranoia (en psicologia, la paranoia es defineix, de manera simplificada, com el patró de pensament que porta cap a la desconfiança i la generació de creences irracionals cap a altres persones).

Després d’escoltar els enregistraments, els van tornar a passar els mateixos qüestionaris per avaluar si el simple fet d’haver-los escoltat durant sis minuts alterava els paràmetres mentals avaluats. Els resultats que van obtenir són molt aclaridors. Els científics no van veure diferències sobre el rendiment cognitiu, però van trobar efectes molt marcats pel que fa als altres paràmetres analitzats, que de manera indirecta poden acabar afectant el rendiment cognitiu.

Segons les dades que han publicat, sentir la piuladissa dels ocells disminueix l’ansietat i la paranoia, tant si se sent un sol ocell com si hi ha una diversitat de cants, i si la diversitat és alta també disminueix lleugerament la depressió. Dit d’una altra manera, sentir cantar els ocells millora l’estat d’ànim general, especialment quan hi ha diversitat. En canvi, el soroll del trànsit urbà incrementa els estats depressius, especialment si inclou molts tipus diferents de sons.

Un so ambiental relaxant

L’explicació que donen els investigadors a aquests resultats és que el cant dels ocells és percebut pel cervell com una indicació subtil d’un entorn natural intacte. Un entorn que, al mateix temps, desvia l’atenció dels factors estressants que poden indicar una amenaça emocional.

Les inferències que es poden fer a partir d’aquests resultats són diverses. En primer lloc, sentir com piulen les aus pot contribuir a disminuir els símptomes d’ansietat, paranoia i depressió de les persones que en pateixen, de manera que el cant dels ocells es pot utilitzar com a so ambiental en espais tancats on l’estrès sigui elevat, amb l’objectiu d’afavorir altres estats d’ànim. Per descomptat, com diuen els autors, això no substitueix el contacte amb la natura, però pot ser una bona manera d’ajudar a millorar l’estat d’ànim en situacions on aquest contacte no sigui possible, si més no amb la regularitat desitjada.

D’altra banda, el treball també planteja una preocupació important. Un estudi internacional liderat per l’ecòleg Simon Butler i publicat a finals de l’any passat, en el qual van participar dos membres del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), va demostrar que l’acció humana està fent que tant el nombre d’ocells que se senten cantar a la natura com la complexitat dels seus cants estigui disminuint. Un fet que, segons aquests nous resultats, pot afectar directament el benestar mental de les persones.

stats