SOSTENIBILITAT
Societat 02/11/2018

Carlos Bravo: “Els impactes del canvi climàtic a les Balears seran especialment greus”

Coordinador tècnic d’Aliança Mar blava

Inma Saranova
5 min
Carlos Bravo: “Els impactes del canvi climàtic a Balears seran especialment greus”

EivissaDurant tot l’octubre el Parlament balear ha acollit un cicle de jornades de debat sobre el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica. Des de la plataforma multisectorial Aliança Mar Blava es mostren esperançats amb aquesta nova norma, amb la qual esperen aconseguir, entre altres objectius, el millor marc legislatiu possible per tal de fer realitat la visió d’una Eivissa 100% renovable i d’unes Balears sostenibles. El coordinador tècnic de l’Aliança, Carlos Bravo, explica la importància d’aquesta llei.

Les conferències que han tingut lloc fins dia 31 d’octubre han estat promogudes per Mar Blava, amb la col·laboració de la European Climate Foundation, amb l’objectiu d’aconseguir l’aprovació d’una llei àmpliament consensuada. Per què és tan necessari el consens a l’hora d’afrontar eficaçment el desafiament del canvi climàtic?

La gravetat del problema del canvi climàtic ens força a avançar de manera urgent i decidida en la transició energètica cap a un model completament descarbonitzat, lliure de combustibles fòssils. Aquest és, a més, el nostre compromís internacional en haver ratificat l’Acord de París. No es tracta d’un objectiu senzill, atesa la nostra gran dependència actual d’aquestes energies brutes. Per aconseguir-ho, resulta necessari que les accions normatives que es pretenguin engegar sobre aquest tema puguin aplicar-se de manera eficaç en curt, mitjà i llarg termini. És a dir, la llei de canvi climàtic i transició energètica que es pretén aprovar en aquesta legislatura haurà de ser desenvolupada i aplicada sense contratemps ni sobresalts, no només en la propera legislatura sinó en un marc temporal de diverses dècades, per poder fer front amb èxit a un desafiament tan important per a tota la societat i el medi ambient com és el del canvi climàtic. Sense cap dubte, això només serà possible si aquesta llei aconsegueix tenir un ampli consens social, empresarial i polític; dit d’una altra manera, si s’aconsegueix que la immensa majoria de la societat balear la consideri com una llei necessària i positiva.

Per què és especialment urgent actuar a les Balears i començar la transició energètica cap a un model descarbonitzat i 100% renovable?

Els impactes esperats del canvi climàtic en les properes dècades a les Illes Balears seran especialment greus, la qual cosa hauria de ser motiu de profunda preocupació per a la societat balear i per a totes les forces polítiques que la representen. Sobre la base de les conclusions dels models climàtics, l’increment de la temperatura mitjana a les Illes Balears al llarg del segle XXI serà superior al que es registrarà globalment. A causa de l’augment esperat de les temperatures mitjanes, és molt probable que es produeixin fortes ones de calor i episodis de temperatures extremes al mateix temps que augmentaria el risc que es produeixin situacions de greu escassetat d’aigua. L’augment del nivell del mar tindrà conseqüències negatives per al litoral, el subministrament d’aigua (per la salinització d’aqüífers), l’urbanisme, etc. Així, l’augment del nivell del mar comportarà la pèrdua irreversible de molts metres de les nostres platges abans del 2050. Sense dubte, es tracta d’un context extremadament preocupant per a les Illes Balears, atesa la seva economia tan dependent del bon estat de les seves aigües i les seves costes, de la disponibilitat d’aigua per al subministrament, factors bàsics, entre uns altres, per poder continuar mantenint el seu lideratge en l’àmbit turístic, la seva principal indústria. Aquesta situació ens força a engegar mesures urgents de mediació (reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle) i d’adaptació als negatius efectes del canvi climàtic. En aquest context, el Govern balear va aprovar el passat 24 d’agost de 2018 el projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica amb objectius ambiciosos, coherents amb allò establert en l’Acord de París, amb vista a la reducció d’emissions de CO2 i a avançar en la descarbonització del sistema energètic balear.

És possible la independència energètica a Balears?

Prestigiosos estudis tècnics demostren que el consum actual d’energia pot veure’s substancialment reduït mitjançant la potenciació de mesures i tecnologies d’estalvi i eficiència energètica i que la demanda d’energia realment necessària pot satisfer-se plenament gràcies a la combinació intel·ligent de les diverses fonts renovables disponibles (solar, eòlica, biomassa, etc.) i de sistemes de gestió de la demanda. Les Illes Balears podrien ser, en poques dècades, independents energèticament (cadascuna per separat o com un sistema insular interconnectat elèctricament) i 100% renovables. És només qüestió de voluntat política, acceptació social i compromís ciutadà. També caldria debatre el paper que hagués de tenir en curt, mitjà i llarg termini la connexió elèctrica amb la Península.

Per què és necessari posar l’èmfasi en la mobilitat sostenible a les Illes Balears?

Balears és la comunitat autònoma amb major dependència energètica exterior i menor implantació de generació mitjançant energies renovables. El seu sistema de generació elèctrica i la seva mobilitat es basen majoritàriament en l’ús de combustibles fòssils altament contaminants. La ràtio de cotxes privats per habitant és superior a la mitjana estatal, entre altres coses, perquè no s’ha fet una aposta decidida pel transport públic col·lectiu. Malgrat això, el fet de ser un territori insular ofereix també oportunitats per avançar ràpidament en la transició energètica cap a un model més sostenible. Per exemple, les distàncies reduïdes resulten més idònies per a la utilització de vehicles elèctrics.

L’ambició d’aquesta llei ha despertat interès a escala internacional. Per què?

Aquests primers anys després de l’entrada en vigor de l’Acord de París són claus per determinar l´autèntic compromís de les parts. El sector financer i el món dels negocis estan molt atents al que facin els diferents governs, a escala estatal o regional, per reorientar conseqüentment les seves estratègies i inversions. Pel que fa als governs, aquests estan pendents del que facin els altres, doncs és sabut que els primers a avançar per la senda de la transició energètica seran els que aprofitin millor les múltiples oportunitats econòmiques que sorgiran en aquest procés de transformació de l’economia mundial. Balears és una regió amb una gran projecció internacional, de manera que en presentar de manera pionera una ambiciosa llei de transició energètica ha generat moltes expectatives dins i fora de l’estat espanyol. Una vegada sigui aprovada aquesta llei es convertirà, sense dubte, en un referent mundial en la lluita contra el canvi climàtic, amb tots els avantatges que això li aportarà.

Què volíeu aconseguir amb aquestes jornades?

Amb aquestes jornades volíem, principalment, transmetre el missatge que l’opció més responsable i més intel·ligent per fer front de manera eficaç al problema del canvi climàtic és la d’avançar de manera ràpida i decidida per la senda de la transició justa a un model energètic sostenible, descarbonitzat i 100% renovable. I que, per aconseguir èxit en aquest important propòsit, es necessita tenir aprovada al més aviat possible una llei potent que comenci a aplicar-se sense obstacles immediatament, després de ser publicada en el butlletí oficial. També que, com demostren nombrosos estudis, quan abans comencem a transitar pel camí de la sostenibilitat energètica més beneficiós serà des del punt de vista laboral i socioeconòmic.

stats