07/11/2015

Cala Llamp, una sentència de demolició que no s’executa

3 min
Cala Llamp, una sentència de demolició que no s’executa La dilació en les demolicions, un 
 Clàssic impune

PalmaSobre els 12 apartaments de Cala Llamp -dels 24 de prevists que s’arribaren a construir-, hi penja una espasa de Dàmocles que no acaba de caure. Es tracta d’una sentència que dóna la raó al recurrent, el GOB, que data de l’any 2009 i que declarà nul·la de ple dret la llicència d’obres concedida el juliol de l’any 2005 per part de l’Ajuntament del batle condemnat per corrupció Eugenio Hidalgo, per fer 24 apartaments, aparcaments i piscina a la urbanització Costa d’Andratx de Cala Llamp. La sentència, de fet, fou confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears l’octubre de 2011 i determinà que “l’Ajuntament vindrà obligat a dictar els actes que siguin necessaris per a la restauració de l’ordre urbanístic infringit, inclosa la demolició”.

Mitjançant un escrit adreçat al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma registrat ahir, el GOB insisteix que dia 13 de juliol de 2015 el mateix jutjat va donar als propietaris dels edificis i a l’Ajuntament d’Andratx un termini de 5 dies per presentar al·legacions a la petició de compliment de la sentència que havia fet l’entitat pocs dies abans. El GOB havia demanat al jutge que l’Ajuntament compleixi amb la seva obligació d’esbucar els 12 apartaments il·legals sense més dilació. Des d’aleshores, hi insisteixen els ecologistes, no hi ha hagut cap actuació judicial i “malgrat el temps transcorregut, l’execució de la sentència està oblidada”. Per això reiteraren ahir la seva petició de compliment al jutge.

“Consideram que l’Ajuntament d’Andratx ha de procedir, sense més dilacions ni excuses, a la demolició de tot el que s’ha construït il·legalment i a la restitució completa dels terrenys a la situació anterior a l’inici de les obres”, exposa l’escrit. Per tot això, supliquen al jutjat que es requereixi al batle del PP que governa amb El Pi, Jaume Porsell, que en el termini de 10 dies notifiqui la designació dels responsables de l’execució i compliment de la sentència i que, si s’incomplís, se’l consideraria directament responsable i se li imposarien multes coercitives de 600 euros setmanals a càrrec del seu patrimoni personal. Demanen igualment que abans de l’1 d’abril de 2016 Porsell presenti al jutjat l’acreditació de l’inici de les obres de demolició i la restitució completa dels terrenys; i que abans de l’1 de setembre de 2016 acrediti la “completa finalització” d’aquestes i la restitució completa dels terrenys a l’estat anterior a l’inici de les obres.

En l’escrit, el GOB recorda també que el jutjat ja disposa d’una còpia del projecte de demolició de les obres il·legals que fou lliurat pel Consistori el setembre de 2014 i que havia estat redactat per l’arquitecte tècnic municipal amb un pressupost de 535.279 euros.

La dilació en les demolicions, un clàssic impune

Si qualsevol dels terminis que sol·licita el GOB per segon pic no s’executen, els ecologistes demanen al jutge que adopti les mesures necessàries perquè no hi hagi més dilacions. Això inclou la imposició de multes coercitives d’entre 150 i 1.500 euros a les autoritats, funcionaris o agents que incompleixin els requeriments del jutjat, a més de reiterar-les fins a la completa execució de la sentència. En l’escrit registrat el juliol, els ecologistes acusaren ja l’Ajuntament de Jaume Porsell (PP i El Pi) d’“enganys i mentides de què fa ús la corporació municipal per no executar la sentència”. El termini voluntari perquè el promotor executàs la demolició finalitzà el 4 de juliol, emperò els dos blocs de pisos continuen drets damunt la malmesa costa de Cala Llamp. La comunitat de propietaris dels blocs il·legals demanà a l’estiu al jutge que revisi la sentència. També acusaren el GOB de “mala fe” i proposaren legalitzar la major part de l’edificació, 2.891 metres cúbics, mitjançant un projecte de legalització i canvi d’ús de la part legalitzable i un “petit” projecte de demolició de la part no legalitzable.

stats