Societat 28/04/2023

Aprovada la part estructurant del nou Pla General de Palma

El document conté acords sobre l'increment de la protecció de sòl rústic, l'habitatge assequible i les zones verdes, entre d'altres

ARA Balears
3 min
El ple de Cort ha aprovat aquest divendres de forma definitiva la part estructurant del Nou Pla General de Palma

PalmaEl ple de Cort ha aprovat aquest divendres de manera definitiva la part estructurant del nou Pla General de Palma. Els acords en relació amb el nou pla són els següents:

Creixement moderat de fins a més de 500.000 habitants per al 2040

El Pla preveu un escenari de creixement moderat fins a 510.026 habitants per al 2040, respecte dels actuals 454.145, segons el padró del febrer de l'any passat. Això suposa un creixement net de 55.881 habitants davant el creixement de 120.000 en els darrers 20 anys.

Sòl urbanitzable per cobrir les necessitats d'habitatge assequible

Per aconseguir cobrir les necessitats d'habitatge assequible, zones verdes, equipaments i serveis futurs, el nou Pla les resol en un 70% en el sòl urbà mitjançant intervencions de rehabilitació, regeneració i millora urbana. D'aquesta manera, es redueix el sòl urbanitzable quasi a la meitat, 280,54 hectàrees, respecte del planejament anterior, 494,71 hectàrees.

A més, es desclassifiquen 235 hectàrees en zones de creixement residencial de baixa densitat com ara Son Gual, Puntiró o Gènova, i es duplica el nombre d'habitatges prevists en els nous creixements i àrees de transformació urbana, i es quadruplica el nombre d'habitatges socials.

Segons ha detallat el Consistori, això és possible per la planificació urbana amb densitat poblacional sostenible d'uns 75 habitatges per hectàrea, davant els 5 habitatges per hectàrea que proposava el planejament anterior.

Pel que fa a les modificacions entre l'aprovació inicial i definitiva amb relació als urbanitzables, han destacat que se suprimeixen els urbanitzables de Son Sardina i sa Indioteria Sud, i es redueixen les superfícies afectades pels urbanitzables de Son Cladera Nord, Son Cladera Sud, Son Puigdorfila i Son Pardo.

Increment de la protecció de sòl rústic

Amb la figura del Parc Agrari, asseguren que es protegeix l'activitat agrària en 8.228 hectàrees.

L'habitatge social es multiplica

El nou Pla projecta 9.997 habitatges socials nous, de manera que es multiplicaria per 6,5 l’habitatge social actual, la xifra del qual és de 1.500. Més de la meitat dels nous habitatges socials, un 54%, estan prevists en sòl urbà, i un de cada tres habitatges que es construiran a Ciutat serà de protecció pública.

En total, es preveuen 27.743 habitatges nous, el 70% dels quals es trobaran en sòl urbà i només el 30% en sòl urbanitzable.

Més zones i connectors verds urbans

L'Ajuntament també ha indicat que les zones verdes s'incrementaran més d'un 44%, 2.273.168 metres quadrats en total. A més, el pla permet passar dels 7,4 quilòmetres d'eixos cívics als 133,23 quilòmetres de connectors verds urbans i als 100,10 de connectors verds territorials, de manera que es passarà dels sis eixos cívics urbans del planejament anterior a conformar una xarxa d'eixos verds transversals.

Augment dels casals de barri i les biblioteques

El nou Pla incrementa quasi un 30% –661.643 metres quadrats– els equipaments de Ciutat, com ara poliesportius, sanitaris o docents, entre d'altres. Així, es destinen un total de 303,575 metres quadrats d'edificabilitat als equipaments multifuncionals de barri, com ara casals i biblioteques.

Reducció de l'edificabilitat comercial en sòls urbanitzables

Quant a aquest aspecte, es redueix un 82% l'edificabilitat comercial en sòls urbanitzables, que passen de 845.614 metres quadrats de sostre a 153.501. El pla també inclou mesures complementàries per evitar l'aparició de nous grans establiments comercials.

Així mateix, es fomenta el comerç de proximitat i de carrer: s'estableix que un mínim del 50% de la superfície comercial en els urbanitzables s’haurà d’ubicar en planta baixa i es crea una xarxa consolidada de 71,60 quilòmetres d’eixos d’activitat econòmica.

Compromís amb la transició energètica

L'Ajuntament apunta que el 15% del pressupost dels projectes d'edificació i urbanització ha d'invertir-se en materials locals o sostenibles.

Mesures de reutilització, reciclatge i retenció per tancar el cicle d'aigua

El nou document preveu que el 80% de l’aigua de pluja als sòls de transformació urbana i urbanitzables tancarà el cicle de l’aigua mitjançant mesures de reutilització, reciclatge i retenció, tant a l’edificació com a l’espai públic.

Finalment, des de Cort han indicat que s'hi han presentat 521 al·legacions, de les quals se n'han estimades parcialment o totalment el 62%. Pel que fa a les estimades, la majoria són de classificació del sòl, del sistema viari i dels nuclis rurals. Quant a les desestimades, la majoria són peticions en relació amb la classificació del sòl en parcel·les concretes, per passar-les a sòl urbà o urbanitzable.

stats