Feminismes

Un 44% dels homes diuen que la igualtat "ha anat massa lluny" i que els discrimina

Les dones dediquen quatre hores més al dia a la cura dels fills i de la casa

4 min
Una munió de gent caminant pel cèntric Portal de l'Àngel de Barcelona.

BarcelonaGairebé la meitat dels homes a Espanya, concretament el 44,1%, consideren que la igualtat entre gèneres "ha anat massa lluny", fins al punt que ara són ells els que estan discriminats. És la translació del discurs que repeteixen els negacionistes del masclisme, amplificada pels discursos de l'extrema dreta i multiplicada en xarxes per influencers amb milers de seguidors joves. Aquesta percepció, la tenen poc menys d'un terç de les dones, el 32,5%, que denuncien que els avenços feministes han fet que siguin els homes els que en surtin perdent, mentre que per al 65,5% es tracta d'una afirmació falsa.

Les dades són el resultat de la primera enquesta que fa el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) sobre la percepció de les polítiques d'igualtat i els estereotips de gènere, a partir de 4.500 persones entrevistades de més de 16 anys. Del treball es desprèn que el missatge que la reclamació de la desigualtat és un invent de les feministes està calant i força. Així, la meitat dels entrevistats entre els 16 i 24 anys s'apunten a aquesta teoria, el percentatge més elevat dels trams d'edats analitzats, seguits ben a prop dels de 35 a 44 anys, mentre que només ho pensen un terç dels de més de 75 anys, criats en ple franquisme. Contràriament, les dones més joves són les que es declaren més feministes i només el 28% diu que els homes estan discriminats.

Amb el feminisme en plena onada impulsant moviments com el Me Too i lleis com la del només sí és sí, els votants de VOX són els que més contraris es mostren a la lluita per la igualtat i el 88% dels homes seguidors de Santiago Abascal asseguren que la societat els discrimina. En grau més baix, però encara en la banda alta, dues terceres parts dels votants del PP s'abonen a aquesta queixa, que totes les dades estadístiques de sous, llocs de responsabilitat o de dedicació a les cures desmenteixen. De la mateixa manera opinen el 23% dels simpatitzants socialistes, el 24% de Junts, mentre que per la banda baixa se situen els votants de Sumar (8%) i ERC (13%).

Segons el CIS, són els homes els que majoritàriament, el 48%, creuen que la bretxa de gènere gairebé és ja inexistent, mentre que quan es pregunta a les dones, el 67% opinen que les desigualtats són "molt grans o prou grans", així que cal fer més per reduir-les. Uns i altres han notat que en l'última dècada hi ha hagut avenços en direcció a la igualtat, tot i que, un altre cop, els homes tenen una visió més optimista perquè tres quartes parts consideren que ara hi ha més igualtat que fa deu anys, enfront dels dos terços (67 %) de les dones.

Amb relació a com es percep el feminisme, un 10,3% d'homes es declaren "gens feministes", per un 7% de dones, alhora que només el 5,8% diuen que són "molt feministes", enfront del 16,1% de la població femenina. En una escala de feminisme del 0 al 10, els homes se situen en el 5,77 i les dones en el 6,74.

Comentaris "agradables"

Els investigadors han demanat què pensen de les "floretes" o de "llançar floretes", una conducta d'assetjament que penalitza expressament la nova llei integral de garantia de llibertat sexual o llei del només sí és sí. La meitat dels homes afirmen que rebre comentaris no demanats sobre el físic és agradable, un percentatge que baixa al 35,7% entre les dones consultades.

Fins a tal punt els comentaris sexistes estan arrelats, que la meitat dels homes és conscient haver-ne escoltat algun inapropiat per part d'amics o familiars els últims 12 mesos, un percentatge inferior al de dones, que, per contra, diuen més que han presenciat un assetjament sexual, el 14% pel 8% d'homes que ho recorden.

El Codi Penal recull com a delicte les expressions, comportaments o proposicions de caràcter sexual que humiliïn o intimidin la persona que els rep. El càstig s'equipara a una injúria de caràcter lleu, sancionada amb entre un i quatre mesos de multa, treballs en benefici de la comunitat o una pena de localització permanent durant un màxim d'un mes.

L'enquesta del CIS constata que hi ha molts estereotips de gènere relacionats amb el treball, la sexualitat o les cures. Més de la meitat d'enquestats (52,6% dels homes i 51,3% de les dones) indiquen que la igualtat en el món laboral depèn més de les dones que de qualsevol llei. Ara bé, el 78% de les dones defensen que s'han d'esforçar més que els homes per demostrar que poden tenir el mateix lloc de treball, una opinió que només secunden el 51,8% dels homes. També és notable la diferència de visió respecte a la situació que tenen les noies per accedir a un lloc de responsabilitat: mentre que tres quartes parts de les dones asseguren que estan en desavantatge, la mateixa diagnosi la fan només la meitat dels homes.

Si es parla de conciliar vida laboral i familiar, tres quartes parts de les dones admeten que ho tenen pitjor que els homes. Són les dones qui han d'allargar la jornada quan arriben a casa, perquè són les encarregades de les feines domèstiques, com comprar, netejar o cuinar. Les dones dediquen tres hores de mitjana al dia a aquestes tasques, una més que els homes. Finalment, si la pregunta és qui cuida els fills en un dia feiner, la distància s'eixampla: les dones hi dediquen 6,7 hores, tres més que els homes.

stats