Territori
Societat 11/07/2023

300.000 euros de sanció a la promotora del Formentor per esbucar sense llicència

Queda encara pendent de resolució l'expedient obert també a causa de la nova edificació que tampoc disposava de cap títol habilitant

2 min
220922   Hotel Formentor, Formentor   IV02

PalmaL'Ajuntament de Pollença ha acordat una sanció de prop de 300.000 euros (293.919,60) a la promotora del nou hotel Formentor per haver esbucat l'edifici principal sense disposar de la preceptiva llicència. El consistori, en un decret signat pel batle Martí March, recorda a l'empresa Inmobiliaria Formentor SA que durant l'any 2022 va dur a terme l'esbucament total de l'estructura de l'edifici mentre que "les distintes llicències atorgades de reforma i d’ampliació d’aquest establiment no en preveien la demolició".

Tot i només disposar de llicència de reforma, per a sorpresa de veïns i dels mateixos serveis tècnics de l'Ajuntament, l'empresa va decidir no mantenir l'estructura, i, per tant, convertir un projecte de reforma en un de demolició i nova construcció sense tenir cap permís habilitant tal com exigeix la Llei d'urbanisme. Per tant, assegura l'Ajuntament, "es va produir l’incompliment de la normativa urbanística vigent, en concret de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears", i aquesta és la base de la sanció imposada.

I és que la LUIB deixa ben clar en el seu articulat que "la realització d'obres de construcció, d'edificació, d'instal·lació i de moviments de terres a sòl urbà o urbanitzable sense el títol urbanístic habilitant preceptiu se sancionarà amb multa del 50% al 100 % del valor de les obres”, i per aquest motiu els responsables municipals han establert la proposta de sanció de prop de 300.000 euros.

Ara, els responsables de la promotora tenen 15 dies per presentar al·legacions, si bé existeix documentació gràfica dels fets sancionats. De fet, l'anterior consistori va dictar el passat mes d'octubre, quan era batle Andrés Nevado, una ordre de paralització de les obres per diferents irregularitats, i tampoc no hi ha cap prova que aquestes obres s'haguessin aturat. La suspensió de les obres es va basar també en la Llei d'urbanisme de les Balears, l'article 187, "sense perjudici de les mesures sancionadores pertinents, per haver fet les obres de demolició integral de l’Hotel Formentor sense disposar de la preceptiva llicència municipal".

Un nou edifici també sense permís

En aquest mateix sentit, cal recordar que, a més d'enderrocar l'edifici sense que constàs cap permís municipal, la promotora del nou Formentor va decidir aixecar una nova estructura i, per tant, fer una edificació de bell nou sense que hi hagués tampoc una llicència d'obra nova. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Pollença també està analitzant aquests fets i es preveuen igualment nous procediments sancionadors.

 

stats