Societat 18/11/2021

14,8 milions d'euros: el "gest" del Govern amb la recerca científica

El conseller de Fons Europeus, Cultura i Universitat, Miquel Company, ha presentat el pressupost de la seves àrees

2 min
El conseller Miquel Company, durant la comissió d'Hisenda.

PalmaLes polítiques de recerca són "prioritàries" per al Govern de les Illes Balears. Ho demostra l'augment previst al Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma, que preveu injectar 103 milions d'euros a la Direcció General de Política Universitària i Recerca. Així ho ha defensat el conseller de Fons Europeus, Cultura i Universitat, Miquel Company a la Comissió d’Hisenda del Parlament. Hi ha detallat el pressupost per a l’any 2022 que, en línies generals, puja un 14’2 % respecte del 2021, prop d'uns 20 milions, fins arribar als 157.211.172 euros. Company ha destacat, especialment, el "gest" que ha tingut amb l'economia del coneixement, la investigació i la recerca: d'aquests 103 milions, 14’8 van directament a política científica. Això suposa que l'inversió puja un 58%.

“Amb aquest important increment es mantenen les convocatòries pluriennals encara en vigor, i alhora, es promouen noves actuacions destinades a consolidar l’excel·lència científica, l’atracció i retenció de talent, a més d’un impuls a la posada en marxa i generació de noves infraestructures científiques”, ha destacat Company. Per exemple, el nou edifici cientificotècnic a la UIB per a la instal·lació de laboratoris, i també la nova seu del SOCIB (Balearis Islands Coastal Observing and Forecasting System) al Pol Marí.

Els 88,4 milions que queden d'inversió en Universitat, dels quals 86’5 milions responen a l’aportació global que fa el Govern a la UIB, consoliden "l'increment sostingut que s'ha donat en Universitat des de l’any 2015". En aquest sentit, Company ha subratllat el caire "social" de les seves apostes: reducció del preu de les matrícules, ajudes als estudiants i ampliació i millora de les infraestructures del campus; com la construcció d'una nova residència al campus de la UIB.

"Presentam uns pressupostos que afronten amb determinació reptes de competitivat, diversificació productiva, sostenibilitat i cohesió social. Van en la línia del que presentàvem a través del Pla Estratègic de les Illes Balears i que se sumen a aquesta resposta històrica i sense precedents dels Fons Next Generation EU", ha dit el conseller.

Aquest pressupost plantejat encara no incorpora els recursos que arribaran del Ministeri de Ciència i Innovació per a l’execució de dos projectes complementaris d’R+D+i en els camps de la biodiversitat i l’astrofísica ni del Ministeri de Treball i Economia Social per al llançament d’una convocatòria per incorporar joves investigadors i tècnics de suport a la recerca al sistema científic balear, partides estimades en uns 3 i 4 milions respectivament.

stats