Política 16/09/2014

L'escola pública de les Illes rep el 78% dels alumnes estrangers

Les Illes Balears són la comunitat amb el percentatge d'alumnat estranger més alt d'Espanya, només per darrere de La Rioja

Mercè Pinya
2 min

PalmaEl repartiment de l'alumnat pel que fa a la titularitat dels centres educatius té relació amb el seu lloc d'origen, segon es desprèn de la publicació anual que elabora el Ministeri d'Educació i Cultura, que ofereix dades del curs escolar 2014-15. Aquest informe revela que el 78,6% de l'alumnat estranger de les Illes Balears estava escolaritzat en centres públics el curs 2012-13. Els centres concertats, per contra, reberen el 15,1% dels alumnes de procedència estrangera; i només el 6,4% anava a les escoles i instituts privats.

Aquest fet, que ha estat qüestionat reiteradament perquè suposa un perjudici pel que fa a la integració social i escolar, ve acompanyat d'una altra circumstància: “Hi ha centres privats estrangers que hi matriculen alumnes de les respectives nacionalitats (anglesa, alemanya, suïssa, francesa...). Aquest fet polaritza encara més la situació, perquè accentua la presència d'alumnat estranger procedent de països pobres als centres educatius públics”, explica Lluís Vidaña a l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2013.

Segons Vidaña, en el repartiment de l'alumnat “els factors de caire econòmic encara suposen una dificultat afegida per a moltes famílies estrangeres de nivell econòmic baix”.

Taxa d'alumnat estranger

Les Illes Balears tenen la taxa d'alumnat estranger sobre el total de l'alumnat més alta d'Espanya, només per darrere La Rioja. Així, d'un total de 100 alumnes, quasi 14 són estrangers a les aules de les Illes, i més de 14 a La Rioja. La mitjana estatal se situa, en canvi, en el 8,7%.

El curs 1992-1993 hi havia 1.450 alumnes estrangers a les Illes, repartits sobretot entre els municipis més grans com Palma, Eivissa vila, Inca, Manacor, Maó, Ciutadella i Llucmajor; i municipis turístics, recull l'Anuari per l'Educació de les Illes Balears 2013. El curs 2012-13 l'alumnat estranger matriculat era de 25.134 estudiants. Es tracta, sens dubte, d'un creixement espectacular que, tanmateix, registrà el seu zenit en el curs 2008-2009, amb 28.568 alumnes de procedència estrangera matriculats.

Quant a la procedència dels 25.134 del curs 2012-13, 12.085 provenien d'Amèrica, 6.418 del continent europeu, 5.155 de l'Àfrica i 1.476 d'Àsia.

stats