Reserva Marina
Política 21/04/2024

El Govern crearà la Reserva Marina del Ponent de Mallorca, que inclourà les illes del Toro i les Malgrats

La Conselleria ha posat a disposició de la ciutadania i de les organitzacions més representatives tota la informació relacionada amb el procediment

ARA Balears
2 min
El Govern modificarà la Reserva Marina de les illes del Toro i les Malgrats

PalmaEl Govern, a través de la Direcció General de Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, amb el suport dels pescadors professionals, modificarà la Reserva Marina de les illes del Toro i les Malgrats.

En una nota de premsa, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha informat que, a través de la Direcció General de Pesca, amb el suport dels pescadors professionals, ha posat a disposició de la ciutadania i les organitzacions més representatives tota la informació relacionada amb el procediment d'elaboració d'un decret pel qual es crea la Reserva Marina del Ponent de Mallorca. Així, es modificarà la Reserva Marina de les illes del Toro i les Malgrats, i la nova es denominarà Ponent de Mallorca.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha explicat que el 2022 es va declarar la Reserva Marina de les illes del Toro i les Malgrats, a la costa de Calvià, com a ampliació de les antigues reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats. No obstant això, Grau ha manifestat que "la creació no va resoldre les qüestions que es pretenien solucionar, ja que ni va rebre el suport del sector pesquer ni va satisfer les aspiracions dels seus promotors, en particular, de l'Ajuntament de Calvià". Per això, ha insistit el director general de Pesca, "era important dur a terme aquesta modificació i crear la nova Reserva Marina amb el suport del sector".

Així, el principal objectiu d'aquest decret és establir els límits geogràfics de la nova Reserva Marina i regular-hi les activitats extractives, tant professionals com recreatives, i les activitats subaquàtiques. De la mateixa manera, es modificarà el Decret 41/2015, amb referència a l'ús de posicionadors dinàmics en la pesca recreativa d'embarcació i al còmput horari dels dies hàbils per practicar-hi la pesca recreativa.

La declaració de la Reserva Marina del Ponent de Mallorca estendrà la recuperació de les poblacions de peixos comercials, característica de les reserves marines al sud-oest de la badia de Palma, la qual cosa, segons la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, afavorirà el sector pesquer artesanal i també les activitats econòmiques relacionades amb l'observació dels peixos.

La Conselleria ha recordat que, a les Balears, les reserves marines han demostrat que són una important eina de gestió pesquera per recuperar les poblacions de peixos comercials, conservar els hàbitats naturals marins i ajudar la pesca professional d'arts menors, si bé les reserves marines també s'han consolidat com un referent per al busseig turístic, amb més de 70.000 immersions anuals. Actualment, les Balears disposen d'una xarxa de 12 reserves marines amb una superfície total de 67.000 hectàrees.

stats