Hisenda
Política 03/04/2024

Aquestes són les deduccions autonòmiques de la declaració de la renda 2024

Els llindars que s'hi poden acollir s'han fixat en 33.000 euros per a les declaracions individuals i 52.800 euros per a les conjuntes

ARA Balears
3 min
Estem en ple període de presentació de la declaració de la renda

PalmaEl Govern calcula que les noves deduccions autonòmiques en la declaració de la renda suposaran un estalvi de 36 milions d'euros per als contribuents de les Balears, davant els 19,5 milions de l'exercici passat, cosa que suposa un augment d'un 85%. Segons ha recollit Europa Press, la campanya de la renda del 2023, que comença aquest dimecres, tindrà 23 deduccions autonòmiques per aplicar-se a la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), vuit de les quals 'millorades' o de nova creació.

En l'exercici actual s'han fixat els llindars de renda que es poden acollir a la majoria d'aquestes deduccions autonòmiques en 33.000 euros per a les declaracions individuals i 52.800 euros per a les conjuntes. En el cas de les famílies nombroses o monoparentals, s'incrementa en un 20%. Amb aquest augment dels límits de renda, la Conselleria ha estimat que un 81% dels declarants podria beneficiar-se d'aquestes bonificacions.

Costa ha recordat que les deduccions autonòmiques no s'inclouen automàticament a l'esborrany i ha demanat als contribuents de les Illes que revisin la seva declaració i comprovin si es pot aplicar alguna de les deduccions autonòmiques abans de donar-hi conformitat.

Ampliació de deduccions per lloguer i compra de llibres de text

En matèria d'habitatge, els contribuents de les Illes es poden beneficiar de cinc deduccions fiscals que són compatibles amb les deduccions estatals. D'una banda, s'ha millorat la deducció per arrendament d'habitatge, que ha passat d'un màxim de 440 a 530 euros (un 15% de la despesa) i s'han ampliat els destinataris, ja que s'hi inclouen els majors de 65 anys sense activitat laboral.

A més, també s'ha millorat la deducció fins al 20% de la despesa amb un màxim de 650 euros per als menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33%, famílies nombroses i monoparentals. També s'ha incrementat la deducció per compensar la pujada dels interessos en les hipoteques variables, ja que passa a ser de 400 euros enfront dels 250 euros de l'exercici anterior.

Quant a educació, hi ha tres possibles deduccions. Algunes es milloren, com la deducció per cursar estudis d'educació superior fora de l'illa de residència, que passa de 1.760 a 1.880 euros per fill que depengui econòmicament dels pares (el 50% de la quota íntegra autonòmica) i se suprimeix l'exigència que no existeixi l'oferta educativa a Mallorca. Així mateix, es modifica la deducció per adquirir llibres de text amb el 100% del cost, que fins ara era 250 euros per cada fill i s'augmenta als 350 euros de manera específica per a menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33%, famílies nombroses i monoparentals. En el cas de la desgravació per l'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers es manté, amb un 15% de la despesa i el límit de 110 euros per fill.

Creació de les deduccions per naixement i adopció

Per a aquesta campanya, el Govern també ha creat dues noves deduccions en els casos de naixement d'un fill o per adopció d'un menor, que són de 800 euros pel primer fill, 1.000 euros pel segon, 1.200 pel tercer i 1.400 pel quart i següents. En el cas de la deducció per naixement, i una vegada desenvolupat el reglament pertinent, es podrà demanar el pagament anticipat amb caràcter retroactiu a 1 de gener del 2024, i no s'haurà d'esperar a fer la declaració de la renda l'any que ve, mesura que per a l'actual campanya no té efectes.

D'altra banda, es millora la deducció per acollida a menors de sis anys per motius de conciliació, que s'amplia fins al 50% de les despeses i un límit de 900 euros per als menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33%, famílies nombroses i monoparentals. Cal tenir en compte que es manté la deducció per a declarants amb discapacitat física, sensorial o psíquica.

Les vuit deduccions fiscals autonòmiques restants es mantenen, les quals es refereixen a les inversions en accions o participacions socials de noves entitats, i les altres s'engloben en el bloc 'Donatius i ajudes', i inclouen les subvencions per a zones catastròfiques, per pal·liar l'impacte de la inflació durant el 2023, donacions a entitats per a I+D, per al foment del català, a entitats del tercer sector, i donacions o cessió d'ús relatiu al mecenatge cultural, científic i/o esportiu. Des del 28 de maig fins al 28 de juny es podrà demanar cita prèvia per fer la declaració de manera presencial entre el 3 de juny i l'1 de juliol.

stats