Política 09/07/2018

La Delegació del govern retira els recursos contra la carrera professional

Era un dels compromisos de Rosario Sánchez, que va substituir Maria Salom al capdavant de la representació de l'Estat a les Illes Balears

Jaume Ribas
3 min
Rosario Sánchez el dia de la seva presa de possessió.

PalmaLa Delegació del govern espanyol a les Illes Balears, a través de l'Advocacia de l'Estat, ha retirat els recursos contenciosos administratius interposats per Maria Salom contra els acords del Consell de Mallorca i els ajuntaments de Palma, Andratx, Campos, Alaró i Santa Eugènia sobre el complement retributiu de carrera horitzontal dels empleats públics d'aquestes corporacions locals, l'anomenada carrera professional.

La nova delegada del govern, Rosario Sánchez, va sol·licitar el passat dia 27 de juny a l'Advocacia de l'Estat a les Illes Balears que iniciàs els tràmits per aturar tots aquests procediments, tal com va anunciar durant al seva presa de possessió. Perquè això fos possible, s'ha necessitat una autorització expressa de l'Advocacia General de l'Estat que, prèviament, ha hagut de considerar un informe dels ministeris, en aquest cas, d'Hisenda i de Política Territorial i Funció Pública.

El complement de la carrera professional afecta uns 6.000 treballadors de diferents administracions i s'havia deixat de pagar el passat mes de març a Cort i el mes de maig a la resta d'ajuntaments i al Consell a causa del recurs de Maria Salom. Es tracta d'una quantitat que de mitjana representa uns 250 euros del total que cobren els funcionaris, però que pot oscil·lar entre 90 i 1.000 euros, en funció de diferents paràmetres, com el rang i l'antiguitat.

Sánchez ha afirmat que la retirada dels recursos és "motiu d'alegria per a tothom, però sobretot per als treballadors públics i les seves famílies" i els responsables del Consell de Mallorca, de Cort i de la resta d'ajuntaments li han agraït la seva decisió. "S'ha demostrat que era una qüestió de voluntat política i no una qüestió tècnica ni jurídica", ha emfatitzat el president del Consell, Miquel Ensenyat.

Els motius jurídics exposats en aquests informes, que fonamenten la retirada dels procediments, se centren en el fet que no consta que les retribucions de la carrera professional d'aquestes corporacions locals suposin infringir la massa salarial global establerta per als treballadors públics en els pressupostos generals de l'Estat. En les motivacions per al desistiment, també s'assenyala que, amb l'entrada en vigor el passat 27 de juny de la Llei 6/2018, per la qual es modifiquen diverses normes de l'ordenament jurídic de les Illes Balears, ja ha quedat regulat en la normativa autonòmica l'accés a la carrera professional.

La delegada Rosario Sánchez ha comunicat les accions dutes a terme als responsables de les administracions implicades i també als de les organitzacions sindicals que representen els treballadors públics en aquests recursos.

Lluita sindical

Els sindicats s'han estat mobilitzant amb manifestacions, comunicats i aturades parcials durant mesos per salvar aquest complement salarial que fins ara havien rebut a les seves nòmines i que l'anterior delegada del govern, Maria Salom, considerava que no es pagava de forma adequada. A més, tant el Govern balear, com els equips de govern de Cort i del Consell de Mallorca s'havien manifestat a favor de mantenir-lo i, de fet, els partits del Pacte varen aprovar una modificació legal al Parlament per blindar-ne el pagament.

Els sindicats, als quals els representants polítics han volgut donar les gràcies per la seva lluita contra aquests recursos judicials, esperen poder tornar a cobrar el complement de la carrera professional el mes d'agost perquè admeten que "és massa just" poder-lo cobrar el mes de juliol. En qualsevol cas, serà decisió del jutge i de la celeritat amb què es tramiti la causa, però tant els ajuntaments com el Consell ja s'han compromès a fer el pagament i retornar tot el que no s'ha pagat fins ara.

stats