Part Forana 28/10/2019

Els canvis urbanístics per reduir el perill d'inundacions a Sant Llorenç passen a exposició pública

S'obriran nous canals d'evacuació d'aigua i es prohibeix construir a la ribera del torrent

M. B.
1 min
No es podrà construir a les zones properes al torrent, que deixen de ser urbanes.

Sant LlorençDesprés que l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar aprovàs, el passat 21 d’octubre, la modificació puntual del planejament vigent (Normes Subsidiàries) a conseqüència de la torrentada de l’any passat, el BOIB ha publicat els canvis urbanístics proposats i s'obre un període de 45 dies naturals d'exposició pública del projecte que es podrà consultar a l’Ajuntament en horari d’oficina.

La modificació augmenta l'àrea de protecció, en relació amb els canals d'aigua que passen per la trama urbana de la població, mitjançant canvis o ajustos en la qualificació de les parcel·les. Molts solars deixen de ser urbans i passen a ser zona d'ús públic.

Reduir la retenció d'aigua dins el nucli urbà

Els canvis en el planejament inclouen l'obertura de noves zones d'evacuació d’aigua en cas d’inundació del nucli urbà, per tal que permetin reduir l’estada d’aigua, cosa que directament es tradueix a disminuir la càrrega i potència de l’escorrentia dins el nucli urbà. Tot això, delimitat en zones que presenten risc alt d’inundació i de greus danys en cas de retenció de l’aigua d’escorrentia natural.

També es delimiten les zones de protecció hidrogràfica. Es tracta d'espais d’especial sensibilitat en cas d’emergència per pluja i, per tant, es consideren com a àrees amb una major necessitat de control urbanístic.

A partir de l'aprovació definitiva de les modificacions, hi haurà l’obligació d'habilitar terrats amb coberta, amb accés directe des de l’interior dels edificis, per facilitar l’evacuació vertical i segura dels residents en zones inundables.

stats