Fons Europeus
Part Forana 06/02/2024

Els pobles del Pla demanen 25 milions als fons europeus Next Generation

Algaida, Petra, Llubí i Porreres són alguns dels municipis que han presentat propostes

J. Socies i J.M. Sastre
3 min
A més de la Mancomunitat Pla de Mallorca que ha presentat quatre projectes per valor de més d’un milió d’euros.

PalmaA més de la Mancomunitat Pla de Mallorca, que ha presentat quatre projectes per valor de més d’un milió d’euros, quasi la majoria de municipis del Pla han sol·licitat, de manera individual, diferents propostes als fons europeus Next Generation. En total, els 14 pobles del Pla han demanat més de 25 milions d’euros en una línia d’ajudes convocades per a la millora d’espais públics amb l’objectiu de promoure el turisme. A continuació, detallam algunes de les propostes que n'hem pogut obtenir.

Algaida

Algaida sol·licita un seguit de projectes i iniciatives ja executades o en procés, com ara: modificació de l'enllumenat del camp de futbol d’Algaida per a la millora de la seva eficiència i qualitat per poder-hi fer esdeveniments culturals (41.914,40 €); l’adquisició d’un solar urbà a Pina per a la futura construcció de dependències municipals (250.000 €), construcció d’un bany públic en el parc infantil de Pina (39.530,96 €).

També sol·licita: la construcció de la coberta de les pistes esportives municipals del CEIP Pare Bartomeu Pou (1.320.000 €), la construcció del parc verd d’Algaida (658.466 €), l'adquisició d’un solar a Algaida per construir-hi un auditori (250.000 €), l'adquisició d’un solar en sòl urbà d’Algaida per a la futura construcció de dependències municipals (250.000 €), l'adquisició d’un vehicle per a la creació de l’Oficina Mòbil d’Atenció Ciutadana (92.050 €), l'adquisició d’un vehicle de neteja i el manteniment dels camins del terme municipal d’Algaida (104.509 €).

Petra

Millora i embelliment de carrers del nucli urbà, camins de foravila, compra d'un camió i escultura i codis QR: 7.327.843,46 €.

Llubí

Projecte de millora de l’entorn urbà en els principals elements patrimonials d’interès turístic: 2.038.281,30 €.

Porreres

Projecte de millora i embelliment del carrer de la Santa Creu amb prioritat per a vianants i consolidació de la zona empedrada del carrer de l'Hospital i Agustí Font amb la unió amb el nucli antic i la zona comercial: 590.000 €.

Vilafranca

Projecte de millora i embelliment de l’antiga carretera a l’arribada des de Manacor fins a l’entrada del poble amb l’habilitació d’un passeig per a vianants: 1.300.000 €.

Montuïri

Millora de la zona esportiva del Revolt: nova pista de pàdel coberta, millora del camp de futbol, millora i coberta de graderies i nou vestuari. Millora exterior (aparcament, millora de l'accessibilitat i la seguretat, millora de paviments i drenatge exteriors, nova pèrgola fotovoltaica…): 1.276.991,68 €.

Millora de les infraestructures públiques per a la promoció de la mobilitat sostenible: 492.844,40 €.

Sant Joan

Projectes d’agilització del trànsit, embelliment de zones perifèriques i carrers (Consolació i Solanda), millora d’accessibilitat a passejos (Consolació i Son Juny) i aparcament públic en el centre urbà: 2.536.000 €.

Maria de la Salut

A Maria de la Salut s’ha sol·licitat la compra d'un tractor per al manteniment dels camins de foravila per un valor de 100.000 euros.

A més, es demana la compra d'un solar per fer un aparcament al costat del poliesportiu: 730.000 euros.

I, després, hi ha prevists tres projectes d’embelliment: a la plaça del Mercat (600.000 €); al carrer d'Antoni Monjo (190.000 €) i al carrer de l'Església (300.000 €).

Sencelles

La Sala ha previst la compra d’un immoble en el municipi de Sencelles per a fins turístics 1.108.702,14 €.

Lloret

S’ha presentat un projecte de millora de camins rurals enfocat a rutes de cicloturisme, per un import de 463.483 €.

Així mateix, es preveu la millora del tancament de la Comuna per 196.929 €.

Costitx

Segons ens han explicat, han presentat el projecte de l’escoleta 0-3 anys i un projecte per a la millora de les fuites d’aigua. No n'hem pogut saber l’import total.

Sineu

L’Ajuntament de Sineu ha presentat diferents projectes als fons europeus. Entre ells,l’embelliment de la plaça del Mercadal i carrer de Triquet (384.207 €); la millora de les instal·lacions del velòdrom municipal (600.000 €) i, finalment, la dotació escenogràfica de l’edifici de la Quartera (400.844 €), a més de la millora i l'embelliment del pou Llavoner: 143.261 €.

Ariany

Ariany és el municipi més petit, però, així i tot, ha fet la feina i ha presentat un bon nombre de projectes. Condicionament de carrers, embelliment, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de mobilitat i rutes informatives amb els punts d’interès municipal i un espai per poder fer conferències i exposicions dels productes locals amb una repercussió turística. Tot això, amb un pressupost de 1,4 milions d’euros. I, a més, l’adquisició d’un solar per facilitar la mobilitat sostenible i poder-lo adequar com a aparcament i zona verda amb un valor de prop de 600.000 €.

stats