Urbanisme
Part Forana 26/05/2023

Petra vol modificar les normes urbanístiques tot i que el secretari municipal ho qualifica de "frau"

L'Ajuntament pretén requalificar com a rústica una zona amb cases que tenen tots els serveis urbans

3 min
Quatre cases del carrer de Ciutat de Petra que passaran d'urbà a rústic.

PalmaAmb un projecte rebutjat pel secretari municipal i que qualifica de "frau tècnic", l'Ajuntament de Petra vol modificar les normes subsidiàries (NS) del municipi per poder tirar endavant una de les seves promeses electorals: una circumval·lació per descongestionar el trànsit del centre. Si bé la intenció sembla positiva, l'execució del projecte ha indignat no només tècnics, sinó també els veïns.

El fet és que l'Ajuntament acordà amb el Consell de Mallorca que la institució insular financi la circumval·lació, però el Consistori té l'obligació de cedir-los els terrenys amb unes determinades condicions urbanístiques per tal de poder executar les obres legalment. En què ha derivat això? Que l'Ajuntament hagi de modificar els usos del sòl.

Amb aquesta modificació, però, algunes parcel·les urbanitzades dels carrers de la Creu, Ciutat i de les Gerreries passaran de sòl urbà a sòl rústic, amb la pèrdua de valor que això suposa per a aquests immobles. "En cas que vulgui fer alguna reforma, m'hauré d'atendre a les normes del sòl rústic, que són molt més restrictives que no les de sòl urbà", explica Sebastià Balle, un dels veïns afectats.

Assegura que l'Ajuntament pretén requalificar a rústica una parcel·la que disposa de tots els serveis urbanístics exigibles per ser urbana i que, de fet, ja estava qualificada com a tal en les diferents normes subsidiàries aprovades. "Estam connectats a la xarxa d'abastiment d'aigua potable i també a la del clavegueram, tenim cèdula d'habitabilitat, pagam IBI i el més fort és que el mateix projecte de l'Ajuntament ho recull així".

Davant la situació, aquest veí –que no és l'únic perjudicat, però sí l'únic que s'ha queixat– ha contractat assessorament jurídic i d'ençà que l'Ajuntament, el juny del 2022, anuncià la modificació puntual de les NS, hi ha presentat al·legacions, "sense rebre cap tipus de resposta".

A més, Balle acusa l'Ajuntament de fer "parts i quarts" pel fet que algunes parcel·les amb habitatges ubicades en el mateix carrer que la seva i que gaudeixen dels mateixos serveis urbans es mantenen dins el límit del sòl urbà. "Per què a nosaltres sí, però a altres no? No ho entenem i tampoc no ens ho expliquen", lamenta.

Un projecte "sospitós de no ser independent" i ple de "deficiències i irregularitats"

Però la polèmica que envolta aquesta modificació no és únicament individual d'aquest veí. També el secretari municipal reconeix que el document és ple de deficiències i irregularitats que "obren una sospita sobre la independència de criteri de qui ha elaborat la documentació, tenint en compte que cobra de l'Ajuntament".

En concret, el tècnic municipal critica que el projecte escollit per fer la circumval·lació està considerat com el més sostenible de totes les alternatives possibles, malgrat que no és així. "Ens trobam amb la paradoxa que [en el projecte escollit] una major edificabilitat resulta ambientalment millor i puntua més que una menor edificabilitat, la qual puntua menys".

A més, remarca, no es demostra per què aquest creixement moderat és ambientalment millor que un no creixement" i, fins i tot, lamenta que no s'hagi considerat l'alternativa del decreixement. "Tot i que el document té 115 pàgines, no recull totes les possibilitats quant a l'impacte ambiental", assegura el tècnic en el seu informe.

Encara que l'Ajuntament no ha aconseguit aprovar definitivament la modificació de les NS i que llavors, si ho aconsegueix, aquestes hauran de passar el filtre de diverses administracions supramunicipals, el Consistori sí que n'ha fet l'aprovació inicial i no un pic, sinó dos. El fet és que aquest tipus de procediments s'han d'aprovar amb majoria absoluta i la primera vegada que es va dur la proposta a ple es va aprovar amb majoria simple, per la qual cosa va haver de ser rectificat mesos després.

Per tot això i altres motius tant de forma com de fons del projecte municipal, el tècnic proposa no enviar-lo a la comissió, mentre que el veí afectat, Balle, demana que s'acordi revocar i deixar sense efecte l’aprovació inicial de la modificació puntual de les NS núm. 1/2022. 

stats