Part forana
Part Forana 26/04/2023

Millora, gestiona, estalvia: l'Ajuntament d'Artà centra els esforços en els recursos hídrics

L'objectiu és evitar noves situacions de risc per sequera

ARA Balears
3 min
El municipi d'Artà.

PalmaL'Ajuntament d'Artà ha destinat una part important de les polítiques i els esforços a millorar la gestió dels recursos hídrics del municipi i a lluitar per evitar, entre altres coses, situacions de falta d’aigua com les que es varen viure l’estiu passat.

Aquests darrers anys s’han planificat diverses actuacions amb l'objectiu de millorar el servei, de cuidar la gestió dels recursos hídrics i d’estalviar aigua. 

A partir del Pla de gestió sostenible de l’aigua de l’Ajuntament, que té com a finalitat planificar actuacions de millora del cicle de l’aigua, algunes de les quals ja s’estan executant. Així, s’estan instal·lant comptadors digitals d'aigua potable, s'han substituït comptadors en punts singulars (zones de captació i dipòsits), s'ha fet una campanya de recerca de fuites d'aigua a la xarxa i s'ha comprat un equip de detecció de fuites (geòfon). A més, estan previstes futures actuacions en aquesta matèria que permetran continuar lluitant per garantir els recursos hídrics als veïns del municipi, com la recerca de nous pous d'abastiment i la sectorització de la xarxa.

Davant l’escenari que es presenta, també es preveu elaborar un pla municipal de sequera que pugui garantir el subministrament d’aigua a la població i evitar o minimitzar els efectes negatius de les sequeres. Amb aquest pla es podrà disposar, també, d’un indicador de l’estat dels aqüífers que exploten els pous municipals i serà possible diagnosticar en quin escenari d’alerta es troba el municipi per poder emprendre les accions que es considerin convenients, ja que les dades que actualment es disposen fan referència a la unitat de demanda de tota la zona del Llevant. El document també inclou la constitució d’una comissió municipal de sequera, formada per un equip de personal municipal de diverses àrees, que coordini i avaluï totes les actuacions a emprendre en cada escenari declarat.

A banda d'aquests projectes ja executats o en procés d'execució, l’Ajuntament atorga una gran importància a les campanyes de conscienciació dirigides a la ciutadania, ja que és una part molt important que ajuda a mantenir els nivells d’aigua. Així, darrerament s’ha incidit en una campanya d’estalvi d’aigua i actualment està previst implicar-hi, també, els propietaris dels habitatges destinats al lloguer vacacional, per aconseguir que aquests facin arribar tota la informació necessària als visitants. Per això, s’ha editat un tríptic en diferents idiomes (català, anglès, castellà i alemany) amb consells per no malbaratar l’aigua que tenim. D’aquesta manera, se segueix una mateixa línia que garanteixi el bon ús dels recursos hídrics del municipi.

Amb aquestes campanyes, a més de la feina de conscienciació, una idea que vol transmetre l'Ajuntament és que, des de l'Administració, se segueix el full de ruta per anar fent feina i millorar la infraestructura. En aquest sentit, destaca, entre altres coses, el fet que fa anys que es destina part del pressupost a la recerca de fugues i en la millora de la xarxa. Pel que fa a la part de la gestió dels serveis municipals, l'Ajuntament artanenc ha destacat a l'ARA Balears que continua treballant per fer les millores oportunes i permetre als residents i visitants que puguin conèixer en tot moment el consum d'aigua que hi ha a la zona urbana (tant per part de l'Ajuntament com per part dels propietaris dels habitatges) i preveure, així, fugues i actuar amb rapidesa i eficàcia, la qual cosa es fa a través del sistema de comptadors digitals, que s’estan instal·lant a tot el municipi.

Però, a banda de totes aquestes accions que es duen a terme a Artà, cal tenir present que l’aigua no obeeix a les delimitacions geogràfiques dels termes municipals. A Mallorca existeixen 7 unitats de demanda que conformen el sistema d’explotació, i cada una d’elles té diverses masses d’aigua subterrània, on s’ubiquen els pous que abasteixen els diferents nuclis de població de l’illa. Així doncs, la majoria dels municipis del Llevant extreuen l’aigua de la mateixa unitat de demanda, a través de diverses masses d’aigua subterrània. Per tot això, cal valorar, i molt, la feina que es pugui fer al conjunt de l’illa,  ja que l’aigua és un bé comú que no entén de límits geogràfics.

stats