Part Forana 03/02/2022

Els menors de Calvià amb condemnes en benefici de la comunitat les podran complir al seu municipi

L'any passat els jutges de menors varen imposar prop de 300 mesures de prestacions d'aquests tipus, 13 de les quals a Calvià

ARA Balears
2 min
La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el batle de Calvià, Alfonso Rodríguez, signen el conveni de col·laboració

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el batle de Calvià, Alfonso Rodríguez, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per facilitar que els menors d’edat de la localitat amb mesures judicials de medi obert (prestacions en benefici de la comunitat i tasques socioeducatives) imposades pels jutges puguin desenvolupar-les a espais i serveis del municipi. Cal destacar que l'any passat els jutges de menors varen imposar prop de 300 condemnes d'aquests tipus a menors infractors. A Calvià, 13 persones varen complir les mesures judicials imposades pels jutges en espais i serveis municipals.

L’objectiu és que aquestes mesures, que no impliquen la privació de llibertat, es puguin executar en l’entorn social i familiar dels menors i joves i facilitar un seguiment del seu procés de socialització i millora dels vincles relacionals en el seu procés d’inserció social.

Així, per poder executar aquestes mesures judicials, l’Ajuntament oferirà places en diferents serveis municipals com la biblioteca, la Llar de Calvià, Joventut o el manteniment dels poliesportius municipals. Això suposarà tan sols un suport al treball que du a terme el personal responsable de l’àrea o el servei en què la persona menor d’edat desenvolupi les activitats prèviament assignades.

En concret, la mesura de prestacions en benefici de la comunitat consisteix en la cooperació en activitats d’interès per a la comunitat en què el menor ha de fer les hores assignades en la sentència per reparar el dany causat. L’objectiu és que cooperi en activitats d’interès per a la comunitat com tasques a la biblioteca, a la Llar de Calvià o les brigades municipals, que el menor es responsabilitzi dels seus actes i comprengui les conseqüències que ha causat el seu comportament i la reparació del dany. Així s'ha acordat també amb la directora general d’Infància, Joventut i Famílies, Marta Carrió, que té assignades les competències per executar les mesures que estableixen els jutges de menors.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, amb la finalitat de potenciar al màxim un bon procés d’integració social dels menors que compleixen mesures de justícia juvenil no privatives de llibertat dins el seu entorn natural i habitual, té subscrits convenis amb la major part de corporacions locals (ajuntaments i/o mancomunitats) de les Illes Balears i amb un nombre important d’entitats privades sense ànim de lucre, que formen la cartera d’entitats i recursos que col·laboren en el procés d’execució de les mesures de justícia juvenil en medi obert.

stats