Part Forana 27/12/2023

La Mancomunitat del Pla inicia el procés de conversió en Destinació Turística Intel·ligent

Joana Maria Pascual, presidenta de l'agrupació de municipis, es mostra satisfeta perquè permetrà avançar en un model sostenible que beneficiï els pobles del Pla

Tot Pla
1 min
Mercat de Sineu.

PalmaLa Mancomunitat del Pla de Mallorca acaba d'encetar el seu procés de conversió en Destinació Turística Intel·ligent (DTI) segons la metodologia de la Secretaria d’Estat de Turisme, que suposa rebre suport per tirar endavant una sèrie d'iniciatives i estratègies per gestionar millor els fluxos de persones i fomentar també la participació dels ciutadans en la definició del model que es vol assolir. Això es materialitza a través de l’execució de l’informe de diagnòstic i un pla d'acció com a destinació turística intel·ligent. Aquesta metodologia, basada en 97 requisits i 261 indicadors per al conjunt d’eixos clau d’una DTI (governança, innovació, tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat) que implementa Segittur permet valorar el grau de maduresa de cada requisit en la destinació i proposar un pla d’acció.

La Mancomunitat Pla de Mallorca és membre titular de la xarxa de Destinacions de Turisme Intel·ligent que impulsa la Secretaria d’Estat de Turisme per fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixement que contribueixi al desenvolupament intel·ligent de les destinacions turístiques. Aquesta xarxa es va constituir el 1919 i és l’eina per liderar la transformació de les destinacions cap a un nou model de gestió turística basat en la governança, la sostenibilitat, l’accessibilitat, la innovació i la tecnologia com a eixos vertebradors.

La presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, ha expressat la seva satisfacció i ha dit que “és una passa més per avançar en el model de sostenibilitat turística que duim a terme”.

stats