Manacor
Part Forana 30/11/2023

Manacor obre un procés de participació per fer aportacions sobre l'aplicació del Decret d'habitatge

Les propostes es recolliran i s'estudiaran una per una per a una iniciativa conjunta que s'elevarà al ple

ARA Balears
2 min
L'Ajuntament de Manacor./ ARXIU

PalmaL'Ajuntament de Manacor ha obert un procés de participació perquè la ciutadania pugui fer aportacions sobre com s'ha d'aplicar el Decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge aprovat pel Govern. El Consistori ha recordat que en el ple de novembre es va acordar la suspensió de l'aplicació de quatre disposicions addicionals del decret. Concretament, rebutjaren permetre temporalment la reconversió de locals en habitatge, la modificació de la densitat d'habitatges i la facilitació de la divisió d'habitatges unifamiliars; el canvi d'ús i aprofitament de terrenys qualificats d'equipaments públics i privats per construir habitatges, i la possibilitat de fer actuacions per permetre créixer en altura en edificis existents.

D'aquesta manera, continuant amb l'acord aprovat, l'Ajuntament de Manacor ha iniciat el procés de participació perquè la ciutadania pugui informar-se del que estableix la normativa autonòmica, de la proposta elaborada pel Departament municipal d'Urbanisme i perquè hi pugui fer les aportacions oportunes. Totes les propostes, segons el Consistori, es recolliran i s'estudiaran una per una. Quan s'hagin valorat, es farà una nova proposta que s'elevarà al ple i, així, s'obtindrà el redactat definitiu per a l'aplicació de la nova norma.

Proposta de l'Ajuntament

Quant a la facilitació de la reconversió de locals existents en habitatges, l'Ajuntament n'ha proposat la no aplicació en zones catalogades com a TE-CO o TU-AL en el Pla General i en els locals situats en planta baixa d'una sèrie de vials dels diferents nuclis de població del municipi. Sobre la modificació de la densitat d'habitatges i la divisió d'unifamiliars, consideren convenient no augmentar el nombre d'habitatges al centre de Manacor, a la barriada de Fartàritx i al centre urbà de Portocristo, amb excepció dels immobles catalogats recollits en el Catàleg d'elements i espais protegits del sòl urbà de la ciutat de Manacor.

En qualsevol cas, atès que l'apartat de la disposició addicional fa referència a la divisió d'habitatges unifamiliars en edificis de tipologia entre mitgeres, on l'ús residencial plurifamiliar estigui prohibit pel planejament i el Pla general no té cap qualificació amb aquestes circumstàncies, aquest apartat de la disposició addicional no serà aplicable en el terme de Manacor.

Respecte del canvi d'ús i aprofitament en els terrenys qualificats com a equipaments públics i privats, se'n proposa la no aplicació, i sobre el creixement en altura es planteja limitar-ne l'aplicació a tots els nuclis de diferents maneres. Així, als carrers d'amplada de menys de sis metres s'aconsella no aplicar-la i a la resta de carrers se suggereix una altura màxima autoritzable de planta baixa més tres als carrers d'entre sis i deu metres d'amplada; una altura màxima de planta baixa més quatre als carrers d'entre 10 i 20 metres, i una altura màxima de planta baixa més cinc als carrers d'amplada superior a 20 metres.

stats