Part Forana
Part Forana 28/03/2023

Igualtat i jovent: Artà fa una passa més per evitar discriminacions de gènere

Han elaborat un estudi amb l'objectiu d'entendre quin és l'impacte de les violències masclistes en els joves del municipi

ARA Balears
3 min
Presentació de l'estudi 'La construcció de la igualtat i la percepció de les violències masclistes en l'adolescència a Artà'

PalmaL'Ajuntament d'Artà ha fet una passa més per treballar la igualtat de gènere entre la ciutadania del municipi i en aquesta ocasió ha posat el focus sobre les noves generacions per tal de construir un futur sense discriminacions ni violències masclistes. El consistori municipal, en col·laboració amb l'Institut Balear de la Dona, ha fet un estudi per conèixer què entén el jovent per igualtat de gènere i amb l'objectiu principal d'entendre quin és l'impacte de les violències masclistes en la població adolescent del municipi (persones d'entre 10 i 19 anys).

L'estudi, titulat La construcció de la igualtat i la percepció de les violències masclistes en l'adolescència a Artà, permetrà analitzar l’estat de la qüestió i dissenyar línies d’actuació que hauran de nodrir les polítiques municipals de manera transversal al llarg dels propers anys.

L'Ajuntament ha explicat que per dur a terme aquest estudi s'han fet 937 qüestionaris, 10 grups de discussió i de 13 entrevistes a professionals de referència, mostra que permet tenir una visió real i completa de quina és la situació en l'àmbit de la igualtat de gènere els artanencs d'entre 10 i 19 anys.

L'estudi s'ha centrat en quatre eixos principals que permeten crear aquesta visió global i marcar possibles línies d'actuació: la influència dels rols i estereotips de gènere; l'impacte de les noves tecnologies; el significat i la percepció de les violències masclistes i la detecció dels factors de risc i de protecció.

Rols i estereotips de gènere

Després de les entrevistes i qüestionaris, l'Ajuntament d'Artà ha arribat a la conclusió que entre el jovent del municipi existeix una idea generalitzada sobre la igualtat, però aquesta es dilueix quan anam d'allò més general a aspectes més específics. A través de l'estudi han observat que tot i que la igualtat està present en les idees dels artanencs i artanenques més joves encara hi ha rols i estereotips que tenen assignats a cada gènere. Segons l'estudi hi ha encara jocs, feines o tasques de la llar que el jovent continua associant a un gènere en concret.

D'aquesta manera, amb l'estudi han descobert que tot i que s'hagi avançat molt en matèria d'igualtat de gènere, encara continuen molt presents a la societat i entre el jovent alguns rols i estereotips que responen a la divisió sexual tradicional del treball.

Noves tecnologies

Les noves tecnologies s'han convertit actualment en una part molt important en la vida del jovent. Aquestes els donen accés a una gran quantitat d'informació i el mal ús de les TIC comporta un risc quant a la socialització de la població adolescent del municipi i pot crear percepcions i idees errònies entre la joventut en matèria d'igualtat.

Un dels principals factors de risc detectats, especialment en els cas dels joves, és el consum de pornografia. Aquest genera una concepció falsa sobre la sexualitat i crea rols i estereotips de gènere que provoquen comportaments masclistes i casos de violència de gènere. Per això, l'ús responsable de les tecnologies és un dels punts clau en matèria d'igualtat.

Percepció de les violències masclistes

L'estudi conclou que en la majoria dels casos el jovent entén clarament què signifiquen les relacions respectuoses. No obstant això, igual que en el cas dels rols i estereotips de gènere, hi ha alguns elements com la possessivitat o la gelosia que continuen presents en les relacions del jovent i que són les grans assignatures pendents per construir una societat respectuosa en matèria d'igualtat de gènere.

També s'ha detectat que es produeix una socialització esbiaixada per gènere: les joves d'Artà tenen més por de fer ús de l'espai públic que els joves. De fet, un percentatge important de les entrevistades afirmen que no se senten del tot segures caminant per la zona on viu.

Factors de risc i de protecció

Davant tots els factors esmentats anteriorment i per tal d'evitar els riscos i garantir tant la millora en matèria d'igualtat de gènere com la protecció, els joves, i especialment les joves, reclamen educació emocional, i les professionals també apunten a la necessitat de formar-los en educació afectiva i sexual.

Ara, un cop recollida aquesta informació i tenint una visió global i real sobre quina és la situació en matèria d'Igualtat entre el jovent del municipi, l'Ajuntament d'Artà estudia quines iniciatives dur a terme per tal d'aconseguir rompre les barreres dels rols i estereotips de gènere, erradicar els comportaments i les violències masclistes, educar el jovent per fer un bon ús de les noves tecnologies i fer desaparèixer els factors de risc.

stats