Part Forana 19/07/2017

Campanya de prevenció a gran escala a Manacor contra el mosquit tigre

S'ha fet el tractament específic a 350 embornals i s'han instal·lat trampes a centres escolars

Ara Balears
2 min
Dos operaris realitzen el tractament a un dels embornals de la xarxa de pluvials.

ManacorEl mosquit tigre és una espècie invasora procedent d’Àsia que diposita els ous en acumulacions d’aigua. La seva presència a Mallorca és un fet i per això l’Ajuntament de Manacor ha posat en marxa una campanya de prevenció per tal d’evitar que el moscard s’instal·li al municipi i pugui reproduir-s’hi. Així, els tècnics que s’encarreguen del control de plagues al municipi han fet tractaments en més de 350 embornals de registre de pluvials contra el moscard tigre, a part dels 6.500 punts de clavegueram que es tracten contra tot tipus de plagues a tots els nuclis de població de Manacor. A més, "s’han instal·lat 12 trampes contra el moscard a diferents centres escolars, parcs públics i també al cementeri municipal i de moment no s’ha detectat la presència del mosquit", explica Antoni Pasqual, el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament.

L’objectiu d’aquestes trampes és oferir punts de control per detectar la presència de l'insecte al municipi i saber amb quina densitat s’hi troba. "De moment no hi hem trobat mosquits tigre, però és important fer aquest seguiment per impedir que es desenvolupi i arribi a la fase adulta, ja que és en els primers estats de desenvolupament quan és més vulnerable i el seu control és més segur per al medi ambient, per als tècnics que apliquen els diferents tractaments i per a la fauna que conviu al mateix hàbitat del moscard i que no volem eliminar", explica Francisco Alberto Chordá, el tècnic responsable de l’empresa que gestiona el control de plagues al municipi.

Col·laboració ciutadana

L’Ajuntament durant tot l’any ha fet tractaments raticides, contra les cuques, contra el mosquit tigre i contra molts altres tipus d’insectes a tot el clavegueram del municipi. Tot i això, sense la col·laboració de tots els ciutadans no serà possible controlar la presència del mosquit tigre perquè qualsevol recipient amb aigua estancada és un possible focus de perill i això és precisament el que no se'ls ha d'oferir, expliquen des de l’empresa que s’encarrega del control de plagues a Manacor.

Des de l’Ajuntament es fan algunes recomanacions. Cal evitar els recipients que puguin acumular aigua estancada com poals, bidons, cendrers, taps, plats de plantes o fonts a fi que no s’hi formin llocs de cria del mosquit tigre i així impedir-ne la reproducció. S’han de mantenir els nivells de clor adequats durant tot l’any en les piscines, basses i estanys per tal que no hi criïn. És recomanable protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres a fi que no hi ponguin els ous. També s’ha de vigilar el reg per goteig, perquè pot deixar punts d’aigua en testos i plats.

També es recomana retirar l’aigua sobrant del reg de les plantes i, en el cas de les mascotes, s’ha de renovar completament cada 2 o 3 dies l’aigua dels abeuradors. En definitiva, s’han d’evitar els punts on pugui aparèixer aigua estancada. Es poden consultar més recomanacions a l'adreça http://www.manacor.org/wms/ofo/imgdb//archivo_doc317848.pdf

stats